Martta 327 milyon TL borç yapılandırıldı

Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında mart ayında 6 büyük ölçekli firma ile 242 milyon liralık, 8 küçük ölçekli firma ile 85 milyon liralık borç yeniden yapılandırması yapıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Şebnem TURHAN

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında Mart 2020’de 6 büyük ölçekli firma ile 242 milyon liralık, 8 küçük ölçekli firma ile 85 milyon liralık borç yeniden yapılandırması yapıldı. Böylece Ekim 2019-Mart 2020 dönemi içinde, büyük ölçekli uygulama kapsamına alınan 175 adet firmadan 26 firma ile anlaşma yapıldı. Küçük ölçekli uygulamada ise kapsama alınan 51 firmanın 15’i ile anlaşılmış oldu. Toplam yapılandırılan borç 10 milyar 367 milyon liraya çıktı.

TBB verilerine göre Mart 2020’de 2'si Ege Bölgesi'nden 4'ü Doğu Marmara Bölgesi'nden imalat sanayi, turizm, sağlık ve taşımacılık sektörlerindeki şirketlerle anlaşma bağlandı. İmalat sanayindeki 2 şirket 151 milyon liralık borç yapılandırdı. Turizmde 12 milyon, taşımacılık, depolama ve haberleşme sektöründeki 1 firma ile de 33 milyon liralık borç yapılandırması gerçekleştirildi. Sağlık sektöründeki iki firmanın ise yapılandırılan borç miktarı 46 milyon lira oldu.

Enerjinin birinciliği sürüyor

Toplamda 6 ayda sözleşme yapılan firmalardan 1’i tarım, 6’sı imalat sanayi, 1’i enerji, 1’i inşaat, 2’si toptan ve perakende ticaret, 7’si turizm, 4’ü taşımacılık, depolama ve haberleşme, 3’ü sağlık ve sosyal hizmetler, 1’i ise diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 12’si İstanbul’da, 2’si Ege’de, 4’ü Doğu Marmara’da, 6’sı Batı Anadolu Bölgesi’nde, 2 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer aldı.

Tarımda 625 milyon TL, imalatta 3 milyar 232 milyon TL, enerjide 4 milyar 934 milyon TL, inşaatta 11 milyon TL, ticarette 121 milyon TL, turizmde 552 milyon TL, taşımacılıkta 182 milyon TL, sağlıkta 245 milyon TL, diğer sektörlerde 302 milyon TL olmak üzere 10 milyar 204 milyon lira borç yeniden yapılandırıldı.

Mart 2020’de küçük ölçekli borç yapılandıran 8 firmanın ikisi İstanbul, beşi Doğu Marmara, biri de Batı Anadolu'da yer aldı. İmalat sanayinde 3 firmanın 18 milyon lira, inşaatta bir firmanın 6 milyon lira ve turizmde 4 firmanın 61 milyon liralık borcu yapılandırıldı. 5 ayda, madencilikte 15 milyon TL, imalatta 25 milyon TL, inşaatta 21 milyon TL, ticarette 71 milyon TL, diğer sektörlerde 31 milyon TL borç yapılandırıldı. Toplam yapılandırma miktarı 163 milyon lira oldu.