Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını değiştirdi

Merkez Bankası, kredi kartında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,25'ten yüzde 1,46'ya; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55'ten yüzde 1,76'ya yükseltti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları artırıldı. Resmi Gazetenin 31 Ekim günlü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,25’ten yüzde 1,46’ya; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55’ten yüzde 1,76’ya; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00’dan yüzde 1,17’ye; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30’dan yüzde 1,47’ye yükseltildi. Tebliğ ile azami faiz oranlarının belirlenmesine yönelik hesap yöntemi de belirlendi.

Merkez Bankası açıklama yaptı

Tebliğ değişikliğinin ardından Merkez Bankası da yapılan düzenlemeye yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, hesaplama yöntemindeki değişikliğin amacının güncel piyasa koşullarını yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem belirlemek olduğu vurgulandı.

Merkez Bankası açıklamasına göre yeni hesaplamada, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı 2020/4) çerçevesinde hesaplanan “referans oran”ın üzerine 55 baz puan eklenerek azami faiz belirlenecek. 2020/4 tebliğindeki referans oran dikkate alınmasıyla fonlama maliyetinin göstergesi olarak bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranlarının dikkate alınması sağlanmış olacak.

Açıklamada, yeni hesaplama yöntemi, azami akdi faiz oranı TL için referans oran+0,55; yabancı para azami akdi faiz oranı ise TL azami akdi faiz oranının yüzde 80’i olarak uygulanacak. Azami gecikme faiz oranı ise TL için azami akdi faiz oranı+0,30, yabancı para için gecikme faiz oranı ise yabancı para azami akdi faiz oranı+0,30 formülleriyle özetlendi.

Merkez Bankası her ayın sondan beşinci işgünü yeni oranları belirleyip Merkez Bankası internet sitesinde İstatistikler / Bankacılık Verileri / Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları bölümünde ilan edecek ve yeni oranlar takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacak.

Bu arada tebliğde katılım bankalarınca uygulanacak akdi kar payı oranının da belirlenen akdi faiz sınırlarını aşamayacağı hükmü yer aldı.