Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu 20 Mart günü yapılacak

Merkez Bankası esas mukavelesinin son kanun değişikliklerine uyumlu hale getirileceği Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu 20 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

ANKARA – Merkez Bankası 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu 20 Mart günü yapılacak. Genel Kurula ilişkin ilan bugün yayımlandı. Genel Kurulda hesapların ibrası yanında, daha önce olağanüstü genel kurul ile avans niteliğinde dağıtılan karın dağıtımı maddesi de karara bağlanacak. Banka Meclisinde boşalan iki üyeliğe, Banka Meclisince yapılan seçimle atanan kişiler onaya sunulacak, onaylanmazsa kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılacak. Ayrıca Banka Meclisinde 30 Nisan’da boşalacak iki üyeliği ve Denetleme Kurulunun boşalacak iki üyeliği için seçim yapılacak. Bankanın Esas Mukavelesinde de değişiklik yapılacak. Yapılacak değişikliklerin büyük bölümü Başbakan ve Hazine Müsteşarlığına yapılan atıfların Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak düzeltildi.

Atama değişiyor

Genel Kurulda Banka Esas Mukavelesinde de değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler daha önce başta Başkan ataması olmak üzere KHK ve Kanunda yapılan değişikliklere uyum ile Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıfların Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı şeklinde düzeltilmesini içeriyor.

Esas mukavelede yapılan değişiklikle, Merkez Bankası başkanının 5 yıl için atanması uygulaması kaldırıldı. Bu madde Başkanın 5 yıl içinde görevden alınamamasını sağlıyordu. Bu maddenin Merkez Bankası Kanunundaki karşılığı, 9 Temmuz 2018’de 703 sayılı KHK ile kaldırılmıştı. Esas mukavelede ayrıca daha önce kanunla değişikliği yapılan karın yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılması hükmü de kaldırıldı.

Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 4. maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce sadece yükümlülükleri baz alınarak zorunlu karşılık ve disponibilite uygulanması yetkisi, “bilanço içi ve bilanço dışı uygun görülen kalemler” olarak değiştirildi. Aynı maddedeki Merkez Bankası’nın diğer banka ve mali kuruluşlar ile düzenleyici kurumlardan bilgi alabileceğine dair yetki fıkrasına, “Banka (bilgi) taleplerinin anında karşılanması, Merkez Bankasının anında bilgi talebini sağlamak üzere bu kuruluşların sistemlerine doğrudan erişim sağlayan sistem kurma yetkisi” verildi.

Ayrıca, Banka Meclisi üyeleri ve Başkanların başka görevleri de üstlenmesinin ancak kanunla olabileceğine ilişkin düzenleme, kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şeklinde değiştirildi.