Net döviz pozisyonu 184,3 milyar dolar açık verdi

TCMB, finans dışı firma net döviz pozisyonunun Haziran'da 184,3 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Haziran 2019 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Mayıs 2019 değerlerine göre varlıklar 2 milyar 410 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 634 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 184 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Mayıs 2019 dönemine göre 3 milyar 44 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 yılı Haziran ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini açıkladı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre; Haziran 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 472 milyon dolar ve 2 milyar 254 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 298 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 410 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 572 milyon dolar artarken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 512 milyon dolar ve 1 milyar 426 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 634 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Haziran 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2019 dönemine göre 1 milyar 748 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 824 milyon dolar arttı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 262 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 676 milyon dolar azaldı.

Haziran 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 101 milyar 292 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 438 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise 7 milyar 854 milyon dolar gerçekleşerek Mayıs 2019 dönemine göre 3 milyar 194 milyon dolar daha az fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 30 düzeyinde.

Etiketler