Reel sektörün döviz açığı 155 milyar dolar oldu

Finans dışı firmaların net döviz pozisyonu şubat ayında 155,3 milyar dolar açık verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Finans dışı firma net döviz pozisyonu Şubat'ta 155,3 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, finans dışı firma kısa vadeli net döviz pozisyonu Şubat'ta 25,86 milyar dolar fazla verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şubat 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Ocak 2021 verilerine göre varlıklar 1.182 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1.493 milyon dolar artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 155.343 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2021 dönemine göre 311 milyon dolar artmıştır.

Şubat 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.051 milyon dolar, 19 milyon dolar ve 177 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1.182 milyon dolar artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1.058 milyon dolar ve 574 milyon dolar artarken, ithalat borçları 139 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.493 milyon dolar artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Şubat 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2021 dönemine göre 1.307 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 249 milyon dolar azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar
20 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 415 milyon dolar artmıştır.

Şubat 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 121.654 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 95.793 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25.861 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ocak 2021 dönemine göre 322 milyon dolar azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir."

 

Etiketler