SPK'nın, "Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı" yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı" yayımlanarak, kişi ve kuruluşların görüşüne açıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen "Proje Finansmanı, Proje Finansman Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Kıymet" başlıklı maddede, proje finansmanı ve proje finansmanı fonu ile projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin hususların düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda SPK tarafından yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde "Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı" hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı ile, Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına, fon portföyüne dahil edilebilecek varlıkların niteliklerine, fonun işleyişine, projelerin gecikmesi veya gerçekleşmemesi durumlarına, projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde edilen gelirlerin kullanım şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir."

Açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların 14 Ağustos'a kadar Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerini "pdmktaslak@spk.gov.tr" e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecekleri kaydedildi.