TCMB: Bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç var

Merkez Bankası, 100 baz puan indirim yapılan toplantı özetlerini yayımladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL / DÜNYA

Merkez Bankası geçen hafta politika faizinde 100 baz puan indirim yaptığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı. Özette kurulun para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceği belirtilerek “Bu bağlamda makroihtiyati politikaların krediler üzerindeki etkisi ile TCMB fonlamasının APİ ve swap işlemleri arasındaki kompozisyonu yakından takip edilmektedir” denildi. Ayrıca Kurul, fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesini yineledi.

PPK özetlerinde, kredi piyasası, iktisadi faaliyet, arz yönlü unsurlar ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkilerin yakından izlendiği kaydedilerek gelişmiş ülkelerdeki para politikası ile küresel risk iştahına ilişkin görünümün, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları üzerindeki riskleri canlı tuttuğu ifade edildi. Özette, ihracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklendiği ve bu eğilimin güçlenerek devam etmesinin fiyat istikrarı hedefi için önem arz ettiği yinelendi.

Geçici etkiler ilk çeyrekte de sürecek

Kurulun, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar verdiği hatırlatılan özette “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” denildi.

Bu arada özette TCMB’nin, iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı kapsamında “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” adı altında yeni bir birim kurma kararı aldığı yer alırken “Söz konusu birimin, iklim değişikliğinin finansal sistem içerisinde ortaya çıkarabileceği kırılganlıkları ve fırsatları tespit edebilme ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla çalışmalar yapması hedeflenmektedir” denildi.

Etiketler