‘Teminatsız’ risk kalmayacak

Artık her sektörün sigorta ve reasürans teminatı olacak. Sektörlerin olağanüstü dönemlerde de teminatsız kalmamasının önü açılırken, her risk için havuz sistemiyle çalışacak risk yönetim merkezleri kurulacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yakup SAYAR

Terör, savaş, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle artık yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan riskler ile nükleer gibi özellik arz eden riskler için Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ya da Hazine Müsteşarlığı’nın oluru ile olağandışı riskler yönetim merkezleri kurulabilecek. Kurulacak merkezlerde oluşturulacak havuzlar aracılığı ile teminatı olmayan risklere ve teminat bulmakta sıkıntı çeken kimya, boya ve tekstil gibi sektörlere güvence sağlanması planlanıyor.

Türkiye yeni bir kurumla tanışıyor. Artık ‘teminat alamıyoruz, sigortacılar bize teminat vermiyor’ şeklindeki şikayetlerin önüne geçecek yeni bir düzenleme yapıldı. Hazine Müsteşarlığı, son zamanlarda bazı sektörlerin şikayetleri üzerine, teminatın alınabileceği risk merkezleri oluşturulması için yönetmelik yayımladı.  Hazine Müsteşarlığının söz konusu yönetmeliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, kurulacak “Olağandışı riskleri yönetim merkezleri” nin görevleri, terör, savaş, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan riskler ile nükleer riskler gibi özellik arz eden riskleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, söz konusu riskler için Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bir veya birden fazla tüzel kişiyi, olağandışı riskler yönetim merkezi olarak görevlendirebilecek. Görevlendirilmeler, resen veya talep üzerine de yapılabilecek.  Aynı zamanda Bakan, risk merkezi görevlendirmesi konusunda müsteşarlığa yetki verebilecek. Yönetmeliğe göre, risk merkezi olarak görevlendirilme talebiyle müsteşarlığa yapılacak yazılı başvuru ekinde, görevlendirme istenilen risklere ilişkin bilgiler, talebin mahiyeti ve gerekçesi, öngörülen çözümler, çalışma süresi, organizasyon yapısı ve çalışma planlarına yer verilecek.  Yapılan görevlendirmede, hangi risklere veya risk gruplarına yönelik görevlendirme yapıldığı ve görevlendirme süresi belirtilecek ve aynı risk grupları için birden fazla kişi risk merkezi olarak görevlendirilebilecek. Risk merkezleri görevlendirme yazısında belirlenen süre boyunca görev yapacak. Aynı zamanda Bakan, performansı yetersiz bulunan risk merkezinin faaliyetini görevlendirme süresinin sonunu beklemeksizin durdurabilecek.

Risk merkezinin temel görevleri:

a)Merkez olarak görevlendirildiği risk grubuna ilişkin teminat sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

b)İhtiyaca göre sigorta veya reasürans havuzu kurmak veya kurulması için gerekli eşgüdümü sağlamak.

c)Sigorta şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlamak, oluşturulan havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmasının yürütülmesini sağlamak.

ç)Gerektiğinde, risk iyileştirme ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve teminat talebinde bulunanların risk iyileştirici faaliyetlerini takip etmek.

d) Risk merkezi olarak yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak Müsteşarlığa altı aylık dönemler halinde gelişme raporları sunmak.

e) Müsteşarlıkça verilecek benzer görevleri yerine getirmek

Teminat alamıyorum durumu ortadan kalkacak

Söz konusu düzenlemenin Sigortacılık Kanunu çerçevesinde yapıldığının altını çizen bir sektör temsilcisi, birkaç şirket, ya da brokerin bir araya gelerek bu tür merkezleri kurabileceğini ve oluşacak havuzdan teminat almakta zorlanan sektörlerin teminat sağlanabileceğini söyledi. Düzenlemeye 11 Eylül 2001’deki  ABD saldırılarını örnek gösteren sektör temsilcisi, “Söz konusu saldırılar sonrasında havayolu şirketleri bir süre teminat alamadı. Sonrasında ise birkaç şirket bir araya gelerek havuz oluşturdu ve tıkanan sistemin önü açılmış oldu. Bu yönetmeliği buna benzetebiliriz. Artık ben teminat alamıyorum gibi durumları yaşamayacağız” diye konuştu. Taşıdıkları risklerden dolayı başta boya, kimya sektörü, çırçır üreticileri vb gibi bazı sektörler son zamanlarda sigorta firmalarının poliçe düzenleme konusunda isteksiz davranmalarından şikayet ediyorlardı.

DASK’ın mevduatları artık kamu bankalarında

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun vadeli veya vadesiz mevduatları artık tamamen kamu bankalarında değerlendirilecek. Hazine Müsteşarlığı’nın “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’nin dünkü  sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurum fonlarının yatırıma yönlendirilmesi başlığı altında daha önce “ Bir bankada tutulan mevduat kurum fonlarının yüzde 30’unu geçemez” olarak yer alan madde, “Vadeli veya vadesiz mevduat kamu bankalarında değerlendirilir” şeklinde değiştirildi. Söz konusu düzenlemenin Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği içinde gerçekleşen bir düzenleme olduğunu belirten bir sektör temsilcisi, “DASK zaten bugüne kadar mevduatlarının büyük bir kısmını kamu bankalarında değerlendiriyordu. Zaman zaman iyi faiz veren özel bankalarda da küçük bir değerlendirmesi oluyordu ama artık tamamen kamuda değerlendirilecek. Söz konusu değişiklik önemli bir etki yaratmayacaktır” diye konuştu.

Etiketler