22 °C

TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni satışa çıkardı

TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 117 milyon dolara satışa çıkardı. İhale 9 Eylül'de TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak

TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni satışa çıkardı

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 117 milyon dolara satışa çıkardı. 

Resmi Gazete'deki satış ilanında, Fon'un adı geçen merkezin borçlularından haczedilen gayrimenkullerle bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşturulan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldığı belirtildi. 

Teminat tutarı 11 milyon 700 bin dolar

İhaleye katılabilmek için teminat tutarının 11 milyon 700 bin dolar olduğu belirtilirken, nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış dolar cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan TC Devlet Tahvilleri, TC Hazine Bonoları, TC Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecek. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya TC Devlet Tahvilleri, TC Hazine Bonoları, TC Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin  TMSF adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin şartname"de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 8 Eylül 2014 tarihinde saat 17.00'a kadar "Satış Komisyonu"na teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale 9 Eylül'de İstanbul'daki merkezinde yapılacak

İhale 9 Eylül 2014 tarihinde TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. 

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 12 Eylül 2014'te aynı yerde yapılacak. 

İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesinin ardından Kurul onayında belirtilen süre içinde dolar cinsinden peşin olarak ödenecek. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap