Türk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladı

Türk Eximbank tarafından sadece KOBİ'lere kullandırılan TL kredi desteğinin kapsamı tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde genişletilecek. Böylece yerel para ile ticaretin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türk Eximbank, 2018 yılı faaliyet sonuçları ve 2019 yılı hedeflerinin yanı sıra yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle katıldı.

Eximbank desteği yüzde 12,5 arttı

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ihracatçılara 27 milyar dolar nakdi kredi ve 17 milyar dolar da ihracat kredi sigortası sağladığını dile getirdi. Pekcan, bankanın toplam desteğinin 2018'de 2017'ye göre yüzde 12,5 artarak 44,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

2017 yılında yüzde 25 olan Türkiye'nin ihracatını destekleme oranının da 2018 yılında yüzde 26'ya yükseldiğini belirten Bakan Pekcan, "Bunun dışında Eximbank'ın ulaştığı ihracatçı sayısı ki bu da bizim hedeflerimizden birisiydi, 11 bin ihracatçıya ulaşmayı hedeflemiştik, 11 bin 72 rakamıyla 2018'i tamamladık" diye konuştu.

KOBİ ağırlığı yüzde 70,7'ye yükseldi

Bu ihracatçı firmalar arasında KOBİ ağırlığına önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, "KOBİ'lerimizi ihracatçı yapmak üzere bir strateji ortaya koyduk ve 2017 başında yüzde 53 olan KOBİ ağırlığı 2018 sonu itibariyle yüzde 70,7'ye yükseldi. 2018 yılında Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü Eximbank tek başına kullandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketi olduğunu belirterek, "Banka, kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla sendikasyon ve bilateral krediler, tahvil ihraçları ve uluslar-üstü kuruluşlardan temin ettiği kaynaklar sayesinde yurt dışı fon temininde 7. sıraya geldi" dedi.

Bu yıl 8 şube ve 5 irtibat ofisi açılacak

Eximbank'ın kredi büyüklüğü açısından da Türkiye'nin 8. büyük bankası haline geldiğine dikkati çeken Pekcan, şunları söyledi:

"Türk Eximbank, son iki yıllık dönemde şubeleşerek daha fazla ihracatçımızla doğrudan iletişime geçmek, haberleşmek ve kaynak sağlamak yönüne gitmiştir. 2018 yılında 12 şube ve 15 irtibat bürosu açmış bulunuyoruz. Hedefimiz 2019'da da 8 şube ve 5 irtibat ofisi daha açarak 40 noktadaki ihracatçılarımızla bir araya gelmektir. Bu doğrultu da şubat ayında 3 yeni şubeyi belirledik. İstanbul, Manisa ve Çorlu'da 3 yeni şube açacağız. Ocak ayında da İskenderun'da bir irtibat bürosu açtık."

Ruhsar Pekcan, 2018 yılında ihracatçıların talepleri doğrultusunda çalışma prensiplerinde yenilik yaparak yeni teminat çeşitleriyle ve teminat mektubu olmadan ihracatçıların finansmana ulaşımını kolaylaştırmak üzere çalışmalar yapıldığını, 2018 yılında bu kapsamda 4,2 milyar dolar kredi kullandırıldığını ve KOBİ'lere ilave finansman imkanı sağlandığını aktardı.

TÜRSAB üyelerine 300 milyon TL kaynak

2017 yılında KOBİ'lere 4,2 milyar TL kredi verilirken 2018 yılında bu tutarın yaklaşık 8 milyar TL'ye yükseldiğini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ayrıca, ihracatçılarımızın kur riskini daha rahat yönetmeleri amacıyla yabancı para kredilerini ilgili döviz cinsinden kullanmaları imkanı getirildi. Tarım sektörünün ihtiyaçlarına uygun kredi seçeneklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında ise, kasım ayının son haftasında Mevsimsel Kredi Destek Programı dikkate alınmış ve Türkiye Cumhuriyeti reeskont kredisi ve bankanın diğer kredi programları kapsamında 200 milyon dolarlık ilave tarım destek kredisi sağlanmış bulunmaktadır. Ve bu kredinin de yüzde 88'i yani 177 milyon doları 2 ay gibi kısa bir zamanda kullanılmıştır ki bu da böyle bir ihtiyacın ne kadar elzem olduğunu göstermiştir bize."

Döviz kazandırıcı hizmet firmalarına sağlanan finansman imkanlarının da genişletildiğini dile getiren Pekcan, "Bu kapsamda, TÜRSAB üyesi olan KOBİ niteliğindeki seyahat acentalarına 300 milyon TL tutarında kaynak ayırdık. Tabii firma bazında limitleri var bu kaynakların. Bu firmalarımıza da orta ve uzun vadeli kredilerimizden de yararlanma imkanı tanıdık" şeklinde konuştu.

2019 hedefleri ve stratejileri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2019 hedeflerine ve stratejilerine değindi. "2019 yılı ihracatçılarımızın en çok üzerinde durduğu farklı finansman ihtiyaçlarına yeni çözümler üreteceğimiz bir yıl olacak" diyen Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz hedeflerimizi belirledik ama ihracatçılarımızla bir araya gelip daha neler yapabileceğimiz konusunda da çalışabiliriz. Bankamız 2019 yılında ihracatçılarımıza sağladığı nakdi kredi ve sigorta desteğini de artırarak sürdürecektir. Toplam finansman desteğini bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 48,4 milyar dolar finansman desteği sağlamayı hedefliyor. Bu sayede da ihracatın finanse ettiği oranı yüzde 26'dan yüzde 27'ye çekmiş olacağız. 2019 yılında açacağımız yeni şubeler ile ulaşılan ihracatçı sayısını 11 binden 12 bin 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yine buradaki KOBİ oranını artırmak en büyük hedeflerimiz arasında."

2019 yılında, Türk Eximbank'tan sıklıkla talep edilen TL kredi desteğinin kapsamını genişletmeyi de planladıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Sadece KOBİ'lere kullandırılan söz konusu kredilerin, TL ile ihracat yapan tüm ihracatçılara sunulmasına ve böylelikle yerel para ile ticaretin de teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında da yurt dışından uygun maliyetli kaynak temin edilerek ihracatçıların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, uygulamaya başlayacağımız yeni garanti ve teminat mektubu programları ile finansal sistemdeki fonları ihracatçılarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bunlara ek olarak, yurt dışı müteahhitlik hizmeti sunan firmalarımız ile sermaye malı ihracatçılarımızın mevcut ve yeni pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması amacıyla alıcılara sağlanan finansman imkanlarını da artıracağız."

Bakan Pekcan, 2019 yılının en önemli dış ticaret gelişmesinin ihracatın ithalatı karşılama oranındaki yükselme olacağını, böylece dış finansman ihtiyacının asgari düzeye indireceğini öngördüklerini dile getirdi.

Türkiye'deki 52 banka arasında 7. büyük

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise yaptığı sunumla 2019 yılında uygulamaya alınacak yeni ürünleri tanıttı.

Türk bankacılık sistemi aktif yapısının 2018'de yüzde 18,7, Türk Eximbank'ın ise yüzde 63 büyüdüğüne dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yine 2018'in tamamına bakarsak, bankamız aktif yapısının yüzde 93'ünü krediye dönüştürdü. Türk bankacılık sisteminde bu oran 62 seviyesinde. Ve geldiğimiz nokta itibariyle bankamız yurt dışı ağırlıklı olmak üzere ihracatçılarımızın yurt içi alacak sigortasını da yapıyor ve bu konuda da Türkiye'nin en büyük şirketi, birinci sıradayız. Kredi aktif oranında da yine birinci sıradayız. Yurt dışı kaynak temini konusunda da Türkiye'deki 52 banka arasında 7. büyük banka durumundayız. Orada özellikle 2017 ve 2018'de ve 2019 başında önemli mesafe aldık. İhracat kredilerinin yüzde 53'ünü kullandırır duruma geldik."

Yıldırım ayrıca bankanın alacak sigortası hacminin 2019 yılında 20 milyar dolara, 2020 yılında 30 milyar dolara ve 2021 yılında 50 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Etiketler