24 °C

Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdü

İkinci çeyrek büyüme performansı, piyasa beklentilerinden zayıf geldi.

Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 ile yüzde 5.3 olan beklentilerin hafif altında büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.5 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 artış gösterdi. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16.3 artarak 734.21 milyar TL oldu.

Büyüme oranları revize edildi

Öte yandan TÜİK 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin tüm çeyreklerde ve 2017 yılı ilk çeyrek verilerinde de revizyona gitti.

Buna göre daha önce yüzde 4.5 olarak açıklanan 2016 yılı ilk çeyrek büyümesi yüzde 4.8'e, ikinci çeyrek yüzde 5.3'ten yüzde 4.9'a revize edildi. Üçüncü çeyrekte yüzde 1.3 daralma yüzde 0.8 daralmaya, dördüncü çeyrek büyümesi ise yüzde 3.5'ten yüzde 4.2'ye revize edildi.

Bu yıl ilk çeyrek için büyüme ise yüzde 5'ten yüzde 5.2'ye yükseltildi. TÜİK bir diğer açıklama ile ise bağımsız yıllık olarak GSYH'nin 2016 yılında yüzde 3.2 arttığını açıkladı. Daha önce 2016 yılı için büyüme yüzde 2.9 olarak açıklanmıştı.

2016 büyümesi 3,2; kişi başı gelir 10 bin 883 dolar oldu
TÜİK ikinci çeyrek GSYH verileriyle birlikte “Yıllık GSYH 2016” verilerini de açıkladı. Yıllık olarak hesaplanan bu veri, dönemsel verilerden farklı olarak, yeniden hesaplamalarla revizelerin yapıldığı düzeltilmiş istatistik anlamına geliyor. Ayrıca, uzun dönem ortalama büyüme vb. hesaplamalar için baz teşkil ediyor.
TÜİK 2015, 2016 ve 2017 ilk çeyrek verilerini de bu çalışma kapsamında yeniden hesapladı. Buna göre 2016 büyümesi revize edilerek yüzde 3,2 oranında belirlendi. Önceki dönemsel veri yüzde 2,9 seviyesindeydi.
Ayrıca, 10 bin 883 dolar olarak revize edildi. Dönemsel verilere göre kişi başına gelir 10 bin 807 dolar seviyesindeydi. 2016 yılında ekonominin cari fiyatlarla büyüklüğü 2 trilyon 608 milyar 526 milyon TL olarak ölçüldü.

Sanayinin payı yüzde 16,6

Ekonomiye yönelik olarak tartışılan unsurlardan biri olan, GSYH içindeki sanayinin payı olgusunda, 2016 yılında GSYH içindeki imalat sanayinin payı yüzde 16,6 olarak ölçütlü. Bunu yüzde 11,4 ile ticaret, yüzde 8,6 ile inşaat izledi. Hane halkının tüketimi 2016 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında arttı. Bunun GSYH içindeki payı yüzde 59,8 oldu. Haneler yüzde 21 ileen fazla gıda için para harcadı. Yatırımlar 2016’da yüzde 2,2 oranında arttı. Devletin tüketim harcamaları ise yüzde 9,5 oranında yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalırken, ithalat yüzde 3,7 arttı.

İş dünyası yüzde 5,1'lik büyümeden memnunİş dünyası yüzde 5,1'lik büyümeden memnun

 

Ekonomi yönetimi büyümeyi değerlendirdiEkonomi yönetimi büyümeyi değerlendirdi

İnşaat sektörü yüzde 6,8 büyüdü

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; tarım sektörü yüzde 4,7, sanayi sektörü yüzde 6,3, inşaat sektörü yüzde 6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı.

Hanehalkı tüketim harcaması yıllık yüzde 3,2 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 3,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,3 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,5 arttı.

Mal ve hizmet ihracatında yüzde 10,5 artış

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,5, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

İşgücü ödemeleri yüzde 10,8 arttı

İşgücü ödemeleri, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,5 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,1 iken bu oran 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,5'ten yüzde 47,8'e yükseldi.

İş dünyası yüzde 5,1'lik büyümeden memnunİş dünyası yüzde 5,1'lik büyümeden memnun

 

Ekonomi yönetimi büyümeyi değerlendirdiEkonomi yönetimi büyümeyi değerlendirdi

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap