Türkiye piyasaları şu anda çok cazip

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler, Türkiye’nin şu anda hem hisse senetleri hem faiz oranları itibariyle cazip olduğunu düşündüklerini vurguladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL/DÜNYA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler düşen enflasyon ve faiz oranlarıyla birlikte geçen sene sermaye piyasalarında yatırımcıların arttığını belirterek, 2020'de sermaye piyasalarında büyümenin devam etmesini öngördüklerini söyledi. Keler, ayrıca Türkiye’nin şu anda hem hisse senetleri hem faiz oranları itibariyle cazip olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Keler hisse senetleri piyasasında da arz tarafında yeni katılımcılar beklediklerini belirterek, "2020'de piyasaların uygun olmasına paralel halka arzlarda ivmelenme bekliyoruz. Bir kaç büyük halka arz bekliyoruz. Halka arz için uygun pencereler genelde nisan-mayıs ya da kasım dönemi olabilir" dedi.

Sermaye piyasalarının geçen seneki performansı ve bu sene beklentilerini düzenledikleri basın toplantısında paylaşan Keler, geçen sene sermaye piyasalarında önemli büyümelerin yaşandığına dikkat çekerek, işlem hacimlerinin de buna paralel arttığını kaydetti.

2020 yılında büyüme güçlü sürecek

Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyümenin 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini vurgulayan Keler, sermaye piyasalarının uzun vadeli kaynak yapısıyla Türkiye ekonomisine sunduğu değeri arttıracağı bir döneme girildiğini kaydetti. Keler, “Sermaye piyasasının sunduğu uzun vadeli fon yapısı, göreli olarak düşük maliyetli kaynak yapısı, büyümenin olumlu etkisinden tüm yatırımcıların yararlanmasını sağlaması, şirketlerin kurumsallaşmasına ve kayıt içinde olmaya yol açması gibi özellikler ülkemizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Borçlanma araçları stoku yüzde 29 büyüdü

Keler, 2019’da yatırım fonlarının yüzde 124, kurumsal yatırımcı portföyünün yüzde 64 büyüdüğünü, pay senetleri piyasa değerinin milli gelirdeki payının yüzde 19’dan yüzde 25’e yükseldiğini, pay piyasasında işlem yapan aktif yatırımcı sayısının ise 336 binden 489 bine çıktığını söyledi. 2019’da portföy yönetimine olan ilginin arttığına dikkat çeken Keler, ”2018 sonunda 57 milyar TL olan yatırım fonları yüzde 124 büyümeyle 2019 sonunda 127.4 milyar TL’ye yükseldi” dedi. Keler, 2019’da özel sektör borçlanma araçları stokunun da yüzde 29 büyüyerek 143 milyar TL’den 185 milyar TL’ye çıktığını kaydetti.

Yeni düzenlemeler piyasayı geliştirecek

Türkiye sermaye piyasasında, gerek Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu yasal altyapı gerekse teknik altyapının güçlü olmasının avantajlarının dalgalanmaların arttığı geçmiş dönemde görüldüğüne dikkat çeken Keler, “Bizler sermaye piyasanın aktörleri olarak bu yasal çerçevenin güçlendirilerek sektörün ekonomimize katkısını artırmasını arzu ediyoruz. Nitekim TSPB olarak kuruluşumuzdan bu yana mevzuat geliştirmelerinde üyelerimizle beraber ilgili kurumlar nezdinde öneri ve taleplerimizi paylaşıyoruz. Hükümetimizin de plan ve programlarında reel sektörün finansmanı, tasarrufların arttırılması, finansal teknoloji faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi birçok alanda sermaye piyasasını geliştirmeye öncelik verdiğini ve sermaye piyasasını ajandasının üst sıralarına aldığını görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.