Türkiye'nin dış borç ödemeleri 1,8 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 1 milyar 797,52 milyon dolar oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 4 Mart haftasında 351,58 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 340,79 milyon  doları Hazine, 9,68 milyon doları diğer ödemeleri, 2,23 milyon doları TCMB'ye yapılan ödemelerden oluştu. 

2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi  gerçekleştirildi.
Dış borcun tarihsel gelişimi (Milyon dolar):

TARİH             TOPLAM    HAZİNE  DİĞER    TCMB   
----------                ---------       ---------        -------        ------   
01-01-2020    144,27     117,77      26,50      0,00  
08-01-2020     89,45       66,15        24,30     0,00 
15-01-2020     223,00     218,28      4,65       0,07
22-01-2020     77,84       77,32        0,05       0,47 
29-01-2020     10,02        3,24          6,78      0,00 
05-02-2020     260,14     240,68     19,46     0,00  
12-02-2020     123,02     118,44       4,13     0,45
19-02-2020     355,56     330,28      25,15    0,13
26-02-2020     162,64     161,73       0,51     0,00
04-03-2020     351,58     340,79      9,68      1,11
----------               ---------      ---------      -------        ------ 
TOPLAM      1.797,52   1.674,68  121,21    2,23