18 °C

Türkiye'nin net finansal değerinde iyileşme

İlk çeyrekte Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre GSYİH’a oranla 2,5 puan iyileşme kaydedildi.

Türkiye'nin net finansal değerinde iyileşme

İlk çeyrekte Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre GSYİH’a oranla 2,5 puan iyileşme kaydedildi.

2020 yılının ilk çeyrek finansal hesaplar raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2020 yılı birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre GSYİH’a oranla 2,5 puan iyileşme kaydedilmiştir. Dönem sonu itibariyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 16,2 trilyon
TL, yükümlülükleri ise 18,2 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu çeyrekte, yurtdışına olan yükümlülüklerdeki yaklaşık 40 milyar TL düşüş, sektörlerin net finansal pozisyonunda iyileşmeye yol açmıştır.

Aynı dönemde, hanehalkının ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının gayrı safi yurt içi hasılaya oranı sırasıyla %15 ve %69 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır. "

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap