UYP, 440 milyar dolar açık verdi

Net uluslararası yatırım pozisyonunda açık eylülde 440 milyar dolara çıktı. Açık, Yılın ilk 9 ayında açık 77 milyar dolar büyüdü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

2017 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 225,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15 oranında artışla 665,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda eksi 363,1 milyar dolar iken 2017 Eylül sonunda eksi 440 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,3 oranında artışla 111,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,8 oranında artışla 71,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında artışla 30,8 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 25,2 oranında artışla 177,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artarak 176,7 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 40,3 oranında artışla 49,8 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 26,5 oranında artışla 33,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 14,4 artışla 44,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 311,3 milyar dolar olmuştur. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 14,4 oranında azalışla 0,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 10,5 oranında artışla 33,7 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 0,4 oranında artarak 12,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 oranında azalışla 87,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7,2 oranında artışla 107,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.