14 °C

Yükselen Çelik’in cirosu 2019'da yüzde 37,9 arttı

Yükselen Çelik’in cirosu 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37,9 arttı.

Yükselen Çelik’in cirosu 2019'da yüzde 37,9 arttı

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu rakam şirketin halka arzına ilişkin yayınlanan 25.10.2019 tarihli Fiyat Tespit Raporu’nda beyan edilen hedefin %5,5 üzerinde oldu.
Açıklamada, "Yurtiçi ekonomide 2019 yılının ilk iki çeyreğinde görülen daralma ve üçüncü çeyreğinde yaşanan sınırlı büyümeye rağmen %38 civarında gerçekleşen bu ciro artışı memnuniyet vericidir" denildi.

Şirketin 2020 yılına bakışı şu şekilde özetlendi:

"Döviz kuru ve enflasyondaki dengelenme ile birlikte 2020 yılında satınalma maliyetlerinde ciddi artış beklenmemektedir. Ayrıca 2019 yılında yaşanan yerel seçimlerin tekrarı ve kısmi ekonomik daralmanın 2020 yılında devam etmeyecek olması şirketin karlılığını olumlu yönde etkileyebilir.

Şirketin kendisinin geliştirerek 2019 yılının son çeyreğinde piyasaya sürdüğü iki yeni ürünün fiyatları sene içine yaygın olarak kademeli şekilde yükseltilerek karlılığa olumlu katkıda bulunacaktır.

Yeni ürünlerin piyasaya girişi sırasında (iki çeyrek boyunca) uygulanan düşük karlı fiyatlama politikası bu ürünlerin daha kısa sürede daha fazla pazar payı elde etmesini amaçlayan bir satış stratejisidir.

2018 yılında 16,7 milyon TL olan net finansal giderler 2019 yılında 13,1 milyon TL’ye gerilemiştir. Söz konusu düşüşte halka arz gelirlerinin bir kısmıyla banka kredilerinin önemli bir bölümünün kapatılması etkili olmuştur.

Önümüzdeki dönemde bu olumlu etkinin artarak devam etmesi beklenmektedir. Gayrimenkul satışından elde edilen gelirle birlikte daha da artan net nakit pozisyon 2020 yılında net karlılığı olumlu yönde etkileyecektir.

Şirket üst yönetiminin 2019 yılında halka arz sürecine ayırdığı yoğun konsantrayson ve zaman 2020 yılında şirketin asıl faaliyet alanı olan vasıflı çeliğe yönelecektir. 2019 yılının sonunda oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Departmanı etkin, şeffaf ve adil bakış açısıyla profesyonel şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

2019 yılında tek sefere mahsus olmak üzere 4,3 milyon TL civarında yapılan halka arz masrafları 2020 yılında tekrar etmeyecektir. 2019 yılında yine tek sefere mahsus olan gayrimenkul satışı ile ilgili olarak yapılan 501.600 TL tapu harcı ve 2.800.137 TL vergi gideri 2020 yılında tekrar etmeyecektir.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde imzalanan Konsinye Mal Tedarik Anlaşması kapsamında alınan siparişlerin ciroya olumlu katkısı 2020 yılı ikinci çeyrek itibariyle görülmeye başlanacaktır.
Şirketin bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, ithal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulması, teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Maliyetlerin söz konusu teşvikten olumlu yönde etkilenecek olması tabiidir.

Halka arzdan elde edilen gelirlerin %30’unun yatırım finansmanı ve makine alımlarına yönlendirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu yatırımların 2020 yılında kısmen tamamlanması, yatırımlarla beraber üretim hızının ve kalitesinin artması beklenmektedir. Söz konusu artışın şirketin pazar payına olumlu katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Yukarıda bahesedilen yatırımların tamamlanması ile birlikte elde edilecek kapasite artışını müteakip, 2020 yılının dördüncü çeyreği itibariyle ihracata yönelik somut adımların atılması, bu kapsamda personel istihadımı ve ihracat ofisinin faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Birikmiş Karlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal  raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait mali tablolarında Geçmiş Yıllar Karı
29.413.198 TL ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarında dağıtılmamış 28.363.581 TL kar bulunmaktadır. Bununla ilgili inisiyatifi Yönetim Kurulu 2020 yılı içinde değerlendirmeye alacaktır. Ayrıca “Kar Dağıtım Politikası” uyarınca müteakip üç yıl boyunca (01.01.2020 – 31.12.2020, 01.01.2021 – 31.12.2021 ve 01.01.2022 – 31.12.2022 mali dönemlerine istinaden) net karın asgari %30’u kadar nakit temettü dağıtılması planlanmaktadır."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap