Kripto para yasaklandı mı?

T.C. Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni yönetmeliği ile kripto para ile ödeme yapılmasının önüne geçildi. Bu düzenlemenin ardından yatırımcılar, kripto para yasaklandı mı, sorusunu sormaya başladı. Kripto para yönetmeliği ile yatırımcıların aklında soru işaretleri meydana gelirken, uygulama 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kripto para yönetmeliği olarak bilinen düzenlemenin T.C. Merkez Bankası (TCMB) tarafından kabul edilmesi ile birlikte kripto para yatırımcılarının akıllarında soru işaretleri meydana geldi. Bunların en başında ise, kripto para yasaklandı mı, oldu. 30 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya girecek düzenleme ile birlikte kripto paralar ödeme aracı olarak kullanılamayacak ancak kripto para alım-satım işlemleri devam edecek.

Resmi Gazete'de "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" başlığıyla yayımlanan yönetmelikte kripto varlık kelimesinin tanımına yer verilirken, kripto varlık için, "dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar" tanımlaması yapıldı.

Kripto para yönetmeliğine göre, 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu modellere ilişkin hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

Kripto para ödemeleri neden yasaklandı?

Kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasaklanmasına dair TCMB'den yapılan açıklamada, kripto varlıkların bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle risk barındırdığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir” denildi.