SU Gender’ın Yeşil Mutabakat projesine AB fonu

SU Gender, Yeşil Mutabakat için davranışsal, sosyal ve kültürel değişim programı kapsamında beşinci bir AB Ufuk 2020 projesiyle ödüllendirildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem ERYAR ÜNLÜ

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) 2019’dan bu yana araştırma ve işbirliği alanında önemli AB fonları alarak büyük bir başarıya imza atıyor.

Merkezin devam etmekte olan dört AB Ufuk 2020 projesi bulunuyor: Toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlayan GEARINGRoles (2019-2022), göç ve entegrasyonu farklı kentsel ölçeklerde ve katmanlarda inceleyen WHOLECOMM (2021-2025) ile ReROOT (2021-2024) ve COVID-19 pandemisinin eşitsiz etkilerine toplumsal cinsiyet+ bir yaklaşım geliştiren RESISTIRE  (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme).

Bunların yanı sıra; SSBF Öğretim Üyesi ve SU Gender Yönetim Kurulu Üyesi Aslı İkizoğlu’nun “Aidiyetin Dilini Öğrenmek: Mülteci Eğitiminde İçerilmeyen Engeller” isimli projesi ile SU Gender Konuk Araştırmacısı Deniz Gündoğan İbrişim’in “Antroposen Çağı’nda İmparatorluk Sonrası Hafıza, Toplumsal Cinsiyet ve Travma: Türkiye’de Yeni Yaklaşımlar” isimli projesi 2021’de Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Desteklerinden faydalanmaya hak kazandı.

SU Gender son olarak ise Yeşil Mutabakat için davranışsal, sosyal ve kültürel değişim programı kapsamında beşinci bir AB Ufuk 2020 projesiyle ödüllendirildi.

Program çağrısına toplamda 117 proje teklifi iletildi ve sadece iki proje kabul edildi. 15/15’lik tam puanla destek almaya hak kazanan ACCTING (Kapsayıcı Bir Yeşil Mutabakat Yoluyla Davranışsal Değişikliği İlerletmek) 40 aylık bir proje ve toplam bütçesi 5 milyon Euro (proje kapsamında Sabancı Üniversitesi’nin bütçe payı 155 bin 675 Euro). ACCTING projesinin ana amaçları şunlar:

● İklim değişikliğinin hem de farklı yerel ve ulusal bağlamlarda iklim değişikliğine yönelik politika yanıtlarının eşitsiz etkilerinden kaçınmak ve bu etkileri azaltmak için çeşitli araştırma faaliyetleri yoluyla Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın başarısına katkıda bulunmak. 

● Ötekileştirilen grupların, özellikle de kadınların ve gençlerin önayak oldukları ilham verici dönüşümleri saptamak, görünür hale getirmek ve bu dönüşümlerden ders çıkarmak. Bu alanda daha önce yapılmış araştırmaları ileri taşımayı amaçlayan ACCTING projesi, stratejik politika için tasarım odaklı düşünme ve birlikte yaratmaya odaklanan disiplinler arası bir kavramsal ve metodolojik çerçeve öneriyor. 

● ACCTING aynı zamanda Ayşe Gül Altınay, Özge Ertem ve Nazlı Türker’in ortak koordinasyonuyla yürütülen ve sosyal değişim odaklı dönüştürücü metodolojileri ve pedagojileri araştırmayı içeren SU Gender Dönüştürücü Aktivizm Programı’ndan da yararlanacak ve bu programa katkıda bulunacak.