Suriyeli göçmenlerle ilgili araştırma başladı

Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Eğitim, İşgücü Piyasası, Demografi ve Sağlık Çıktılarının Bir Analizi başlıklı bir araştırma başladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güray Kırdar öncülüğünde yürütülen araştırmanın iki yıl sürmesi planlanıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem ERYAR ÜNLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güray Kırdar öncülüğünde “Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Eğitim, İşgücü Piyasası, Demografi ve Sağlık Çıktılarının Bir Analizi” başlıklı bir araştırma başladı.

Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenleri temsil etme özelliği olan bir örneklemi kullanarak gerçekleştirilecek ve Suriyeli göçmenlerin ekonomi, eğitim, sağlık ve nüfus durumları hakkında çok boyutlu sorular yöneltecek projenin iki yıl sürmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Murat Güray Kırdar’ın yürütücüsü olduğu projede; eğitim, ekonomi, sağlık gibi birçok alanda Suriyeli mültecilere yönelik detaylı bir analiz yapılacak. Avrupa Komisyonu Marie Curie Global Burs programı kapsamında desteklenecek projenin ilk yılında Murat Kırdar, Brown Üniversitesi’nde Prof. Andrew Foster gözetiminde çalışmalarını sürdüreceğini açıklıyor. Sonraki seneyse Boğaziçi Üniversitesi’ne dönerek çalışmalarına devam edeceğini ve bulgularını hem akademik hem de akademi dışı paydaşlara ileteceğini belirtiyor.

Bilim insanı Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin birçok aşamada projeye katkı sağlayacağını ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün finansal destek vereceğini de dile getiriyor.

Prof. Dr. Kırdar proje sonucunda elde edilecek verilerin gelecekte pek çok çalışmanın önünü açabileceğini aktarıp sözlerine şöyle devam ediyor: “Öncelikle bu proje hem Türkiye hem de Avrupa’daki politika yapıcılara Suriyeli göçmenlerin sosyoekonomik çıktıları ile ilgili bilgi sağlayarak, Suriyeli göçmenlerin entegrasyonunu iyileştirmek için nasıl politikaların oluşturulması ve takip edilmesi gerektiği konusunda yardımcı olacaktır. Örneğin, çocuk işçiliği ve erken yaşta evlilik gibi negatif etkileri bulunan çıktılara hangi faktörlerin özellikle neden olduğu ve hangi nüfus alt gruplarının en büyük risk grubunu oluşturduğu ortaya konacak. Ön bulgularımıza göre Suriyeli göçmenler arasında 15-17 yaşındaki erkek çocukların yüzde 48’inin çalıştığını biliyoruz ve bu yüksek oranı etkileyen faktörler tespit edilecek. Dolayısıyla, bu negatif çıktıların azaltılması için neler yapılması gerektiği açığa çıkacak. Diğer önemli bir başlık ise göçmen çocukların eğitimi. Zaman üzerindeki iyileşmeye rağmen, okul yaşındaki bazı Suriyeli çocukların okula devam etmediğini görüyoruz. Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonunda ana problemlerin ne olduğu ve bu konuda ne yapılabileceği de araştırılacak.”