14 °C

Genç girişimcilere destek devam ediyor

18 yaşından büyük 29 yaşından küçük girişimciler vergi ve sigorta teşviki ile destekleniyor.

Genç girişimcilere destek devam ediyor

Kasım 2018’de yayınlanan “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü” ile genç girişimcilere sigorta prim teşviki uygulaması getirildi. Bu kapsamda, 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun’un 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine tarafından karşılanacak.

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları Neler?

Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabiliyor. Prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekiyor.

Sigorta Prim Teşviki İçin Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılıyor?

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılıyor. Sigorta Prim Teşvikinden yararlanma şartları.

• Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak.

• 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak.

Genç Girişimcilere Sağlanan Vergi Teşviki

* 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin TL’lık kısmı gelir vergisinden istisna ediliyor.

Vergi Teşvikinden Kimler Yararlanabiliyor?

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından;

• Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan,

• Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor.

* Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabiliyorlar.

* Teşvik kapsamındaki mükelleflerin, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanıyor.

* Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olup önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmıyor.

* Söz konusu teşvikten yararlananlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna o yıl elde ettikleri gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılıyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap