İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı olan projeleri ilan etmeye başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ajans, İstanbul’da ilk aşamada siber güvenlik, özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik erken müdahale uygulamaları ile nadir ve tanısız hastalıklar alanında sağlık sistemi organizasyonunun sağlanmasına yönelik 3 öncelikli alanda projelerin fizibilite çalışmalarını destekleyecek.

İSTKA açıklamasına göre, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında ilk aşamada siber güvenlik, riskli bebekler ve farklı gelişim gösteren çocuklara yönelik erken müdahale uygulamaları ile nadir ve tanısız hastalıklara yönelik biyobanka faaliyetleri konusunda çalışma yürütülmesi için 3 adet fizibilite projesinin desteklenmesine karar verildi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından yürütülecek Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme (Kalite) Merkezi Fizibilitesi ile kamu, üniversite ve STK iş birliğiyle engelliliğin azaltılması veya artmasının önlenmesine yönelik araştırma, tedavi ve eğitim hizmetlerini entegre bir modelle sunarak aileler ve bakım hizmeti verenler için rehberlik, alan uzmanları için mesleki yetiştirme modülleri sunan bir merkez kurulması amacıyla fizibilite çalışması yürütülecek.

İstanbul Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı proje ortağı olarak çalışmalara katkıda bulunacak.

Boğaziçi Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Fizibilite Projesi ile de İstanbul’da siber olaylara müdahale ekiplerini yetiştirecek, siber saldırılara karşı kurum/kuruluşları koruyan siber operasyon merkezi firmalarına destek olacak, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerinin test edilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir merkez kurulması hedefine yönelik fizibilite çalışması yürütülecek.

İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklar Platformu (İSTisNA) Fizibilite Projesi kapsamında da, nadir ve tanısız hastalıklar alanında sağlık sistemi organizasyonunun sağlanması için, Ar-Ge faaliyetleri yapacak araştırmacıları, yetim ilaçlar üzerinde çalışan ilaç sektörü paydaşlarını, uluslararası platformlara entegre biyobankalama faaliyetlerini ve hasta derneklerini bir araya getiren bir yapı kurulması için fizibilite çalışması yürütülecek.

Acıbadem Üniversitesi tarafından sunulan fizibilite faaliyetleri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülecek.

Fizibilite Desteği Programı'na 5 milyon lira kaynak

Fizibilite Desteği Programına kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar 24 Aralık 2019'a kadar başvurabilecek. 5 milyon lira kaynak tahsis edilen Fizibilite Desteği Programı ile, Girişimcilik, Yenilik, Yaratıcı Endüstriler, Çocuklar ve Gençler ile Dezavantajlı Gruplara yönelik 5 temada geliştirilecek güdümlü projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek.

2010 yılından bu yana İSTKA desteğiyle 809 proje hayata geçirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010 yılından bu yana toplam 38 farklı program yürüttü. Ajans desteği toplam 398 milyon 692 bin lira olan 809 proje hayata geçirildi.

"Üç alanda ilk kez bu kadar çok paydaşlı çalışmalar yürütülecek"

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, "Küresel bir kent olan İstanbul’da eksikliğini belirlediğimiz alanlarda özgün ve model projelerin geliştirilmesi için Fizibilite Desteği veriyoruz. Bu projelerle İstanbul’un global yarışta sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de bu üç alanda ilk kez bu kadar kapsamlı ve çok paydaşlı çalışmalar yürütülecek. Bu yönüyle de desteklenecek projelerin ülkemizde iyi uygulama örnekleri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler