TEB’den sürdürülebilirliğe katkı sağlayan kadın girişimlere destek

TEB, Kadın Bankacılığı ve Girişim Bankacılığı çatısı altında bilgiye erişim, yeni pazarlara erişim, finansa erişim ve koçluk/mentorluk gibi başlıklarla kadın patronlara ve girişimcilere destek sağlıyor. Mevcut ekosistem paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TEB, böylelikle daha fazla kadın patrona ve girişimciye ulaşmayı hedefliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem Eryar ÜNLÜ

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5. Maddesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; “Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yalnız temel insan hakkı değildir, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşır. Kadın liderlerin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini daha ileriye götürecek politikalar ve mevzuatın güçlendirilmesine katkı sağlayacak” diyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefi, eğitimde fırsat eşitliğinden, gelir eşitliğine, insana yakışır işlerden, açlık ve fakirliğin sonlandırılmasına kadar birçok hedefin gerçekleşmesinde kritik role sahip…

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yapılan araştırmaya göre Türkiye, kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği açısından 140’ıncı, eğitime katılımda 101’inci, politikaya katılım açısından ise 114’üncü sırada yer alıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin 2021 rakamları ise Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranının üye ülkeler içerisinde en sonda yer aldığını ortaya koyuyor. İzlanda’da yüzde 77, Almanya’da yüzde 73 ve OECD ortalaması da yüzde 59 düzeylerindeyken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 29’larda.

2023 yılına kadar kadınların istihdama katılımı için yüzde 41 hedefi belirlenmiş durumda… Gidecek daha çok uzun bir yolumuz var... Bu yolda, ilham verecek hikayeleri artırmak; ülkemizin her köşesinde kendi başarını hikayelerini yazan kadınların sesini duyurmak ve kadınların iş dünyasında varlıklarının güçlendirilmesi için finansman desteğinin yanı sıra bilgi ve danışmanlık gibi finansal olmayan konularda da bütünsel destek sağlanması büyük önem taşıyor.

TEB 2015’TE KADIN BANKACILIĞI’NI BAŞLATTI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bir banka olarak bunu sadece iş tanımı olarak değil aynı zamanda gelecek nesiller için pozitif etki yaratacak önemli bir sorumluluk olarak görüyor ve bu alanda çalışmalar yapıyor.

TEB, Kadın Bankacılığı ve Girişim Bankacılığı çatısı altında bilgiye erişim, yeni pazarlara erişim, finansa erişim ve koçluk/mentorluk gibi başlıklarda kadın patronlara ve girişimcilere destek sağlıyor. Mevcut ekosistem paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TEB, böylelikle daha fazla kadın patrona ve girişimciye ulaşmayı hedefliyor.

2015 yılında kadın girişimcilerin ve patronların iş hayatında ihtiyaç duydukları desteği sağlamak üzere Kadın Bankacılığı’nı başlatan TEB, bu kapsamda kadın girişimci ve patronların finansa erişimini kolaylaştırmak için kendi kaynaklarıyla onlara kredi çözümleri sunarak finansal destekler sağlıyor. Bugün 70 binden fazla kadın ortaklı müşterisi olan ve 30 bini ile aktif olarak çalışan TEB, daha fazlası için tüm gücünü ortaya koyuyor. TEB Kadın Bankacılığı çatısı altında finansal desteklerinin yanı sıra kadın girişimcilerin iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları için onlara yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için gerekli bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyor. Nakit yönetiminden pazarlamaya, satıştan liderliğe kadar birçok konuda eğitimler veren TEB, mevcut ekosistem paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalara yapmaya, böylelikle daha fazla kadın girişimciye ulaşmaya önem veriyor. TEB, kadın patronları ve girişimcileri desteklemenin, onların iş fikirlerine katkı sunmanın hepimizin ortak geleceğine pozitif etki yaratacağı bilinciyle hareket ediyor.

TEB TAKIM YILDIZLARI İLE KOÇLUK DESTEĞİ

TEB Takım Yıldızları projesiyle kadın patronlara destek vermek üzere seçilen TEB Şube Müdürleri’ne özel bir eğitim veren TEB, “İşletme Koçluğu” formasyonu kazandırıyor. TEB Takım Yıldızları formasyonu kazanan TEB Şube Müdürleri, sadece finansal konularda değil, nitelikli personel seçiminden stok yönetimine, nakit yönetiminden yeni nesil satış tekniklerine kadar, kadın patronların işlerini büyütmelerinde ihtiyaç duydukları her konuda 180 gün boyunca program kapsamında yol arkadaşlığı ve işletme koçluğu yapıyor.

Takım Yıldızları’nda kurgulanan birebir koçluk hizmeti dışında, bir diğer yapılanma ise; kadın patronların işletmelerini büyütmek için grup koçluğu hizmeti veren TEB Büyüme Akademisi. TEB Büyüme Akademisi; kadın patronların işlerini büyütmelerinde onlara destek olmak amacıyla; en sık karşılaşılan 3 konu üzerinde yoğunlaşmış, interaktif bir grup koçluğu programı. Bu program sayesinde kadın patronlar işletmelerini yönetirken en çok sorun yaşadıkları konulara çözüm bulabiliyor; aynı zamanda farklı sektörde iş yapan pek çok kadın patron ile de tanışarak iş birliği oluşturma ya da fikir alışverişinde bulunma gibi imkanlara da sahip oluyor.

GİRİŞİM EVLERİ’NDE 250’YE YAKIN KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK

TEB Girişim Bankacılığı çatısı altında ilki 2013 yılında İstanbul’da hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evi, Türkiye genelinde yedi farklı ilde faaliyetlerini sürdürüyor. TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla 250’ye yakın kadın girişimciye destek verilirken, bu kapsamda 2021 yılında kadın kuruculu firmalara özel açılan programlarla toplam 70’e yakın girişim desteklendi. Destek verilen kadın girişimcilerin yaklaşık yüzde 62’si İstanbul dışındaki illerde faaliyet gösteriyor ve bu girişimciler 1.300’ü aşkın kişiye istihdam sağlıyor. TİM-TEB Girişim Evi kadın girişimcileri başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 84 kadın girişimci bugüne kadar 30 milyona yakın devlet desteği aldı.

Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimlere destek veren TEB, bu çerçevede desteklediği girişim sayısını da artırdı. Tarım teknolojilerinden biyo bazlı plastik üretimine, tasarımdan sağlık teknolojilerine kadar pek çok alandaki girişime hem finansal hem de danışmanlık desteği sağlayan TEB, bu alandaki kadın girişimcileri de teşvik ediyor.

TEB’İN DESTEK VERDİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI KADIN GİRİŞİMLER

HexTech Green / Bilge Akgün: Şehir çiftçiliği ile endüstriyel üretim yapılan bitki fabrikası olarak da adlandırılan mobil seraların Türkiye’deki ilk ve tek üreticisi. Girişimin Yeşil Mutabakata uyumlu, HTG Mobil seraları Dünya çapında da büyük ilgi görüyor.

Nanomik / Buse Berber: Gıda israfı küresel bir problem, her yıl üretilen taze meyve sebzelerin minimum yüzde 30›u (1,3 milyar dolar) mikroorganizmalar sebebiyle israf oluyor. Günümüzde bu israfın önüne geçmek için kullanılan kimyasal koruyucular insan ve çevre sağlığına geri dönüşümsüz hasarlar veriyor. Nanomik işte bu noktada tarım ve gıda ürünlerini mikroorganizmalara karşı koruyan doğal ürünler geliştiriyor. Tarladan sofraya kadar her aşamada ürünlerin doğal yollarla korunabilmesini amaçlıyor. 13 kişilik bir ekibe sahip olan girişim; bakteriyoloji, mikoloji ve kimya laboratuvarlarıyla mikroorganizmalara karşı savunma ürünleri geliştiriyor. Nanomik’in geliştirdiği doğal gıda koruyucusu, özellikle taze sebze ve meyvelerde oluşan küfl enme durumunda ortaya çıkan büyük çaplı gıda kayıplarını önlemeyi hedefl iyor. Biolive / Duygu Yılmaz: Her yıl ö zellikle yüzlerce tür canlının hayatını tehdit eden milyonlarca ton plastik atık ü retiliyor. Bu plastik atıkların doğ ada 450 yıl gibi uzun bir sü rede kaybolmasıyla birlikte her 1 kg plastik yaklaş ık 6 kg karbondioksit emisyonuna neden oluyor. Biolive, problemlerin ü stesinden gelmek ve biyoplastik pazarındaki eksiklikleri gidermek iç in zeytin atıklarından yapılan tamamen doğ al biyoplastik granü ller ü reten bir biyoteknoloji şirketi. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kuluçka merkezinde start-up olarak kuruldu. 2017 yılında aldığı yatırım ile şirketleşme sürecine geçilen firma şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkta araştırma ve ürün geliştirmelerine devam ediyor.

Vahaaa / Nehir Boyacıoğlu: Vahaa, IoT tabanlı, takip edilebilir, kontrol edilebilir bir akıllı tarım girişimi. Artan gıda talebine dijital bir cevap üretmek isteyen, sağlıklı ve temiz gıdayı herkes için ulaşılabilir kılmaya çalışıyor. Girişimin amacı metropol insanına hidroponik (topraksız) dikey tarım ve IoT teknolojisinin birleşimiyle şehrin ortasında sürdürülebilir, zehirsiz ve taze gıdalara yılın her vakti ulaşmanın hayal olmadığını göstermek. Bunu da yüzde 70’e varan su tasarrufu, sıfır kimyasal, sıfır atık ve karbon ayak izi olmadan yapıyor. Mevsim döngülerine bağlı kalmadan, yılın her vakti, sağlıklı ve taze gıdaya ulaşmayı mümkün kılıyor. Vahaa App ile ekinler kontrol edilebiliyor, su ve ışık döngüsünü ayarlayabiliyorsunuz. Hasat vakti geldiğinde de sizi uyarıyor.

B Preg / Burcu Karaca Uğural: Girişim, otomotiv sektöründe araçların hafifl etilmesine yönelik doğal elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzeme (prepreg) geliştirdi.. Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip ürün, ulaştırma sektöründeki araçların ağırlığının güvenlikten ödün vermeden azaltılmasına yardımcı olarak; yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunu azaltıp aynı zamanda elektrikli araçlarda menzil artışı sağlıyor. Yüksek mekanik ve akustik performansa sahip olan B-PREG kompozit malzemeler, mevcut alternatifl erine göre daha hafif. Ayrıca doğal yapısı ile oldukça çevre dostu.

Bionova / Sultan Kurt: 1512 hibe desteği ile kurulan Bionova, endüstriyel gıda ve tarım atıklarının enzim ve biyoetanol gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi üzerine çalışıyor. Sera gazı salımına neden olan bu atıklara biyolojik çözümler üretirken enzimin yerli üretimi ile dışa bağımlılığı azaltmayı hedefl iyor. Biyoetanolün atıklardan üretimi ile enerji üretiminde gıdanın kullanılmasına bağlı oluşan gıda krizinin önüne geçiyor. Böylelikle ekili dikili alana olan ihtiyacı azaltarak dolaylı yoldan ormansızlaşmayı önlüyor.

MYTH / Özgecan Üstgül: Girişim, insana bağlılığı azaltarak tamamen kurumun oluşturmak istediği ilham desenlerden yola çıkarak, özgün benzersiz ve dijital desenler üretiyor. Zaman ve para tasarrufu sağlarken, değişen trendlere hızlıca adaptasyon ve kullanım kolaylığı sunuyor. Moda ve tekstil alanında desen üretimi ve tasarlanması alanında tamamen insana bağlı olan, 4.0 sanayi sistemlerine uygun olmayan bir süreci teknoloji ile dijitalleştiriyor. Böylece uzun desen tasarım süreçlerine son veriyor, insana bağlılığı azaltıyor, zaman ve para tasarrufu sağlarken, kurumlara sadece kendilerine özgü ve benzersiz desenlere sahip olma imkanı sunuyor. İlham olarak kurumların sezon/trend/ kurum kültürü/ dönemsel farkındalık/lansman/ promosyon ürünlerine göre göre odaklandıkları ilham panolarını kullanıyor. Yapay zeka (20 eş zamanlı patentlenme sürecinde algoritma) derin makina öğrenimi, veri görselleştirme, görsel işleme kullanarak MYTH Teknolojisini geliştiriyor.