14 °C

GEM, küresel girişimcilik trendlerine ışık tutuyor

20’nci yıldönümü raporu olan GEM 2018/2019, 49 ülkeyi kapsıyor. 20 yıl öncesine bakıldığında girişimciliğin beş ülkede (ABD, Brezilya, Almanya, İran ve Çin) zaman içinde nasıl geliştiği görülebiliyor.

GEM, küresel girişimcilik trendlerine ışık tutuyor

Global Entrepreneurship Monitor (Küresel Girişimcilik Monitörü) GEM, dünyadaki çeşitli bölgelerden ve ekonomik gelişme seviyelerinden ülkelerde gerçekleştirdiği girişimcilik araştırmasının 20 yılını tamamladı. 20’nci yıldönümü raporu olan GEM 2018/2019, 49 ülkeyi kapsıyor.

20 yıl öncesine bakıldığında girişimciliğin beş ülkede (ABD, Brezilya, Almanya, İran ve Çin) zaman içinde nasıl geliştiği görülebiliyor.

Rapordan ortaya konulan sonuçlardan öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

- En yüksek erken aşama girişimcilik aktiviteleri, düşük gelirli bir ekonomi olan Angola'da (yüzde 41) görülüyor. Bununla birlikte, orta gelirli Guatemala’nın bu kategorideki oranı yüzde 28; yüksek gelirli Şili’nin ise yüzde 25.

- 2018 yılında GEM tarafından incelenen 48 ekonominin altısında erken aşama girişimcilik aktivitelerinde bulunan kadın ve erkeklere bakıldığında yaklaşık eşit oranlar görülüyor. Bunların ikisi Doğu ve Güney Asya bölgelerinde (Endonezya ve Tayland), biri Latin Amerika’da (Panama), üçü Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ( Katar, Madagaskar ve Angola) yer alan ülkeler.

- Fırsat güdümlü ve iyileştirmeye odaklı girişimcilerin oranı, düşük gelirli ekonomilerde girişimcilerin ortalama yüzde 37'sini oluşturuyor. Bu rakam, orta gelirli ekonomilerde ortalama yüzde 42'ye, yüksek gelirli ekonomilerde yüzde 51'e yükseliyor.

- Büyüme Beklentileri. Önümüzdeki 5 yılda altı veya daha fazla iş yaratmayı hedefleyen girişimciler bakımından en yüksek oranlar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kolombiya'da.

- İnovasyon. Girişimcilerin rakipleri tarafından sunulmayan ve müşterilere yeni ürün ve hizmet sunan girişimlerde bulunma eğilimi Hindistan(yüzde 47) ve Lüksemburg ve Şili'de (ikisi de yüzde 48) daha yaygın.

- Uluslararasılaşma. Orta Doğu ve Afrika bölgesi, en yüksek uluslararası girişimcilik seviyelerine sahip olan bölgeler. Lübnan'daki girişimcilerin yüzde 59'u, Fas'taki girişimcilerin yüzde 55'i satışlarının yüzde 25'ini veya daha fazlasını uluslararası müşterilere yapıyorlar.

- Sanayi. Düşük gelirli gruplardan yüksek gelirli gruplara doğru gidildiğinde dikkat çeken endüstri trendi, hizmet sektöründeki ve teknoloji kullanımındaki artışın neden olduğu toptan / perakende faaliyetlerindeki düşüş. Düşük gelirli ekonomilerin tümünde toptan / perakende sektöründeki işletmeler, girişimcilerin yarısından fazlasını oluştururken, 31 yüksek gelirli ekonomiden sadece 4’ü bu seviyeyi bildiriyor. Buna karşılık, yüksek gelirli ekonomilerin yarısından fazlasında, startupların yüzde 20’si veya daha fazlası finans / emlak / iş hizmetlerinde faaliyete başlıyor. Düşük gelirli ekonomilerde ise az sayıda girişimci, bu sektörlerde işe başlıyor.

- Bireysel girişimcilk. Brezilya'da, girişimcilerin yüzde 53'ü kurucu ortak ve çalışana sahip olmadan bireysel çalışıyorlar, işe alım öngörmüyorlar. Bu göstergenin bir sonraki en yüksek seviyesi, girişimcilerin yüzde 30'unun tek başına faaliyet gösterdiği Madagaskar.

- Girişimci Çalışan Aktiviteleri. Organizasyonların çalışanları arasında girişimciliğin en yaygın olduğu bölge, Avrupa. İsveç, Almanya ve Kıbrıs'ta girişimciliğin organizasyonlarda ortaya çıkması muhtemel. Hollanda ve Kanada gibi diğer ülkelerde, yüksek düzeyde çalışan girişimciliği görülüyor.

- Aileye Dayalı Girişimcilik. Aile işletmesi faaliyetlerinin değerlendirildiği 47 ekonomide, yaklaşık beş girişimciden biri aile üyelerinin sahip olduğu ve / veya yönetiği işletmeler kuruyor. Kolombiya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay, girişimcilerin üçte birinden fazlasına karşılık gelen, aile temelli girişimciliği en üst düzeyde rapor ediyor. .

- Gig Ekonomisi ve Paylaşım. Bu tip faaliyetler yetişkin nüfusun yüzde 20’sini kapsayacak şekilde en yüksek oranla Kore Cumhuriyeti’nde görülüyor.

- Girişimciliği, kurumsallaşarak sürdürmek. Doğu ve Güney Asya grubu, erken aşama girişimcilik aktivitelerine göre göreceli olarak yüksek bir kurumsallaşma faaliyeti gösteriyor. Bölgede erken aşama girişimcilik oranlarının yüzde 20 ile en yüksek olduğu Tayland'da, eşit sayıda insan (yüzde 20) olgun işletmeler işletiyorlar. Latin Amerika'da ve Orta Doğu ve Afrika'da, daha yüksek startup seviyeleri görülüyor.

- Duraklama ve sona erme. Çoğu durumda, erken aşama girişimcilik aktivitelerini duraklama izliyor. Örneğin, Tayland, Şili, Guatemala ve Lübnan'da duraklama oranları yüksek. Tersine birçok Avrupa ülkesinde erken aşama girişimcilik faaliyetleri gibi duraklama oranları da düşük. İşin duraklamasındaki nedenler arasında en yaygın olanı, karlılık ve sermaye eksikliği. (çıkışların ortalama yüzde 45'ini oluşturuyor)

- İş Kurma Kolaylığı. Avrupa'daki üç ülke bu göstergede en yüksek seviyeyi sergiliyor. Hollanda, Polonya ve İsveç'teki yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçü ülkelerinde bir iş kurmanın kolay olduğunu belirtiyorlar.

- Girişimciliğe Medyanın Yaklaşımı. Doğu ve Güney Asya'da özellikle Tayland (yüzde 87), Endonezya (yüzde 80) ve Tayvan'da (yüzde 76) medyanın girişimciliğe ilgisi yüksek.

- Fırsat ve Yetenek Algıları. Bu göstergelerin her ikisinde de yüksek seviyeler, üç Orta Doğu ve Afrika ülkesinde ortaya çıkıyor; Suudi Arabistan, Angola ve Sudan'daki yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası çevrelerinde birçok girişimcilik fırsatı görüyor ve yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlası bir işe başlayabilmek için gerekli becerilere sahip olduklarına inanıyor.

- Başarısızlık korkusu. Latin Amerika, düşük başarısızlık korkusu oranıyla dikkat çekiyor. Bu bölgedeki her ekonomide, fırsatları görenlerin üçte birinden daha azı, başarısızlık korkusunun bir işe başlamalarını önleyeceğini belirtiyor. Orta Doğu ve Afrika’da en düşük başarısızlık korkusu (Angola'da yüzde 17) en yüksek başarısızlık korkusu (Fas'ta yüzde 64) görülüyor.

- Girişimcilerle İlişkiler. Tüm örneklemde girişimcilerle en yüksek ve en düşük kişisel bağlantılar Orta Doğu ve Afrika'da bulunuyor. İnsanların en az bir girişimci tanıdığını ifade ettiği ülke, Suudi Arabistan (yüzde 79) iken bu oranın en az olduğu ülke, komşu ülke Mısır (yüzde 12)

Rapora göre, Türkiye’de yeni girişimcilik politikaları, niceliğe göre kaliteye daha fazla önem vererek orta ölçekli teknoloji girişimciliği daha fazla destekliyor.

Rapor’da Türkiye'deki erken aşama girişimcilik aktivitelerinin oranının 2015 yılından bu yana yavaş ve istikrarlı bir düşüş gösterdiği ifade ediliyor. Ve şu ifadelere yer veriliyor: “Aslında, yeni girişimcilik politikaları, niceliğe göre kaliteye daha fazla önem vererek orta ölçekli teknoloji girişimciliğini daha fazla desteklemektedir.

Teknoloji sektöründe (yüksek veya orta düzeyde) faaliyet gösteren erken aşama girişimcilik aktivitelerinin 2016 yılında yüzde 1,54 olan payı, 2018'de yüzde 5'e yükselmiştir. Bu, yeni yüksek teknolojili girişimlerin teşvik edildiğinin işaretidir. Kurulan işletmelerin oranı 2016 yılında yüzde 2,73 iken 2018'de yüzde 4,42'ye yükselmiştir. Büyüme ve iş yaratma beklentisinin yüksek olması, Türk girişimcileri diğer GEM ülkelerinden ayıran özelliklerden birisi. Türkiye, erken aşama girişimcilik aşamasındaki yüksek büyüme ve iş yaratma beklentileri açısından 42 ülke arasında ikinci sırada yer aldı.”

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap