Adil ve eşit bir ekonomi modeli

Tedarik zincirlerinin oluşması ve gelişmesi bireysel ve kurumsal satın alma kararlarımızla şekilleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Her ne pahasına olursa olsun en düşük fiyatı aramak, iklime/ çevreye ve tedarik zincirinde yer alan topluluklara/insanlara zarar veriyor ve gizli maliyet katmanlarına sahip farklı tedarik zincirlerini oluşturuyor. Her birimiz, bireysel ve kurumsal tüketim alışkanlıklarımızda yapacağımız ufacık ve sürdürülebilir değişikliklerle olumlu sosyal etki yaratmak için tedarik zincirlerini değiştirme gücüne sahipsiniz.

Buy Social Hareketi

Hem kamu hem de özel sektör tedarik zincirlerini sosyal girişimler üzerinden kurmak, onları desteklemek, güçlendirmek ve sosyal fayda amaçlı pazarlar oluşturmak amacıyla Birleşik Krallık’ta başlatılan Buy Social Hareketi her birimizi satın alma kararlarımızın sosyal etkisini düşünmeye zorluyor.

Kamu tedarik zincirini dönüştürüyor

Buy Social Impact Report 2019 (Buy Social Etki Raporu 2019)’a göre, Birleşik Krallık’ta bugün ana akım işletmelerin üç katı oranında büyüyen, ekonomiye 60 milyar sterlin katkıda bulunan ve yaklaşık 2 milyon insanı istihdam eden yaklaşık 100 bin sosyal girişim var. Bu sosyal girişimlerin yüzde 54'ü kamu ile iş birliği yapıyor.

Belediyeler ve kamu kurumları tedarik zincirlerini sosyal girişimler üzerinden kuruyor. Mesela, belediyelerinin tüm temizlik ve gıda malzemelerini sosyal girişimlerden tedarik etmesi en basit ve en etkili yöntemlerden sadece biri. Böylece sadece ürün tedarik etmekle kalmıyor, gezegene verdikleri zararı ve eşitsizlikleri de azaltıyorlar.

İş dünyasına çağrı

2016 yılında Buy Social hareketi iş dünyasına ürün ve hizmetleri sosyal girişimler üzerinden tedarik etmeleri hedefiyle bir çağrı yaptı. Bu çağrıya PWC, Johnson & Johnson, SAP gibi sektör lideri cevap verdi ve sosyal girişim ekosistemine 65, 2 milyon sterlin destek ve 637 kişilik ek istihdam sağladı. İngiltere’de doğan ve büyüyen Buy Social Hareketi, Kanada, İrlanda, Amerika ve Hollanda’da hızla yaygınlaşıyor.

Sosyal fayda için çalışan kurumları destelemek başta gezegenimiz olmak üzere hepimiz için daha adil ve daha eşitlikçi bir toplum oluşturmanın etkili yöntemlerinden biri. Siz de yerelde faaliyet gösteren sosyal girişimleri destekleyerek liderlik ettiğiniz kurumların tedarik zincirlerini dönüştürebilir, topluma ve insanlığa katma değer sağlayabilirsiniz.

Geleceğin iş modeli olan sosyal girişimlerin ana akımlaştırmak için bugünden harekete geçin.