8 °C

'Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı' TBMM'de

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile ilgili yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

'Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı' TBMM'de

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarı, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uyacakları usul ve esasları düzenliyor. Kişisel veriler, ancak bu tasarıda ve diğer ilgili kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilecek.

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan tasarıya göre, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, özel nitelikli kişisel veri sayılacak.

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılamayacak.

Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklı olacak. Veri sorumlusunun hukuki statüsüne göre ilgililer adli ya da idari yargıda dava açabilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu oluşturulacak

Tasarıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturuluyor. Kurul, yedi üyeden oluşacak; Bakanlar Kurulunca 4, Cumhurbaşkanınca 3 üye seçilecek.

Kurul, kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlayacak; kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikayetlerini karara bağlayacak. Kurulun gözetiminde, kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulacak; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce sicile kaydolacak.

Sağlık verileri

Herkesin sağlık durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulacak.

Daha önce işlenmiş kişisel veriler, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde kanun hükümlerine uygun hale getirilecek. Düzenleme hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.