'Yüzünüzü Belarus’a dönün'

Belarus’un Türkiye açısından yurtdışında yeni bir çıkış noktası olabileceğini söyleyen Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Türk iş dünyasına seslenerek “Yüzünüzü Belarus’a dönün”dedi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN / MİNSK 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Belarus, günümüzde diğer eski Sovyet ülkelerine kıyasla eğitimde, teknolojide ve sanayide iyi bir konumda bulunuyor. Petrol gibi yeraltı kaynakları olmayan Belarus, üreterek kalkınmayı amaçlıyor. Makine, tarım ve petrokimyada iyi bir altyapıya sahip olan Belarus, Türkiye ile daha fazla ekonomik işbirliği istiyor. DÜNYA’ya özel açıklamalar yapan Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Belarus ile ilişkilerin derinleşmesinin 2 ülke için de faydalı sonuçlar doğuracağını belirtti. Makei, “Özellikle karşılıklı ticaretin gerek hacim gerekse de ürün çeşidi olarak artmasını bekliyoruz. Bu alanda sağlanacak gelişme hem Belarus hem de Türkiye’de sanayi işletmeleri ve şirketlerin gelirlerinin yükselmesi, istihdamın genişlemesi ve vergi gelirlerinin artmasını beraberinde getirecektir” dedi. 

Belarus, Rusya ve Kazakistan ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) kurucuları arasında yer alıyor. AEB ülkeleri arasında vergisiz ticaret yapıyorlar. AEB’nin sunduğu avantajlara dikkat çeken Makei, “Yaklaşık 200 milyonluk AEB pazarına ulaşım açısından Belarus, Türkiye için yeni bir çıkış noktası olabilir. Türk özel sektörüne hem Avrasya, hem de Baltık ülkeleri ve Kuzey Avrupa pazarlarına çıkış için çok elverişli lojistik imkanlar sunabiliriz. Bu projeler Türk şirketlerinin maliyetlerini ciddi ölçüde azaltacaktır” şeklinde konuştu. 

Belarus’ta makine, tarım, imalat sanayi, petrokimya ve diğer birçok sektörün çok geliştiğini anlatan Makei, Türk şirketlerine enerji, telekomünikasyon, tarım, ulaştırma, lojistik ve diğer alanlarda çeşitli projeler önerebileceklerini kaydetti. Birçok Türk vatandaşı için Belarus’un yeni bir ülkeyle tanışma anlamında çok iyi deneyim olacağını ifade eden Makei, sözlerine şöyle devam etti: “İkili ilişkilerin gelişmesine paralel olarak Belarus’ta üniversite eğitimi alan Türk vatandaşlarının sayısında da artış bekliyoruz. Birçok ülkede kabul gören, kaliteli bir eğitim için Belarus çok iyi adrestir. Diğer taraftan, Türkiye'de önemi giderek artan Rus dilini Belarus’ta da öğrenmek mümkün. Bizdeki dil eğitimiinin maliyeti çok daha düşüktür, bu önemli ayrıntıyı özellikle belirtmek istiyorum.” 

Ortak bilimsel çalışma yapabiliriz
Bilimsel konularda işbirliğin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu vurgulayan Makei, “Belarus Ulusal Bilimler Akademisi ile TÜBİTAK tarafından oluşturulan komite ortak yürütülecek projelerin seçilmesi ve finansmanı konusunda çalışmalar yapıyor. Fakat bugün sadece 10–20 adet projeden bahsediliyor. Bu sayı çok yetersiz. Halbuki, bilimsel ve teknik konularda işbirliğimizin derinleşmesi sadece Türkiye ve Belarus’ta temel bilimler alanındaki araştırmalara ivme kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda ortak inovatif projelerin hazırlanması ve uygulanmasına olanak sağlayacaktır. Bu husus çok önemlidir. Bu çerçevede biyoteknolojiler, uzay araştırmaları, bilgi teknolojileri gibi alanlarda ortak projeler hayata geçirilebilir, iki ülke ekonomisinin benzer çalışmalara büyük ihtiyacı vardır” diye konuştu.

‘Bir kez görmek, 100 kez işitmekten evladır’
Belarus’un sahip olduğu potansiyeli ve sunduğu imkanları kendi gözleriyle görmek için Türk işadamlarını ülkelerini turist olarak ziyaret etmeye davet eden Makei, şunları söyledi: “Belarus’ta düzenlenen uluslararası fuarlara ve çeşitli bakanlıklar, KOSGEB, DEİK gibi Türk kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen heyet ziyaretlerine katılmaya davet ediyorum. Belarus’a yapacağınız ziyareti planlarken, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomi ve Ticaret Müsteşarlığı’na bilgi ve yardım için müracaat edebilirsiniz. Belarus diplomatları gerekli her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazırdırlar. Bizde ‘Bir kez görmek, 100 kez işitmekten evladır’ derler. Sizlere yüzünüzü Belarus’a dönmeyi ve ülkemizde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren, işlerini giderek geliştiren ve bunun için Belarus’ta yeni olanaklar bulan diğer Türk girişimciler arasına katılmayı öneriyorum.”

Rusya ve Avrupa arasında köprü ülke
Beyaz Rusya olarak da bilinen Belarus, Kuzey Avrupa'da yer alıyor. Ülkenin batısında Polonya, güneyinde Ukrayna, doğusunda Rusya ve kuzeyinde Letonya ile Litvanya bulunuyor. Belarus, bu coğrafi özelliği ile Rusya ve Avrupa arasında köprü ülke olarak adlandırılıyor. Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan Belarus'ta kişi başı gelir 18 bin dolar civarında. Suç oranının çok düşük olduğu Belarus, eski Sovyet ülkeleri içerisinde en istikrarlı ve sanayisi gelişmiş ülkelerden birisi olarak gösteriliyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir