11 °C

2 Mayıs sendromu, sadece vatandaş mı hatalı?

2 Mayıs sendromu, sadece vatandaş mı hatalı?

 

Cihangir PEHLİVAN / proWIND Alternatif Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdürü

 
Elektrik Piyasasında faaliyet gösteren üretim lisanslı şirketlere son kez 2 Mayıs 2014 kadar kamu ve kurumlardan, kamulaştırma gibi 7 adet izinlerin alınması için süre verilmiştir. Ancak kamulaştırma mevzuatı 10 Haziran 2014 resmileşmiştir. Yani lisans yönetmeliğinde öngörülen süreden 39 gün sonra ilgili mevzuat Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu bir çelişki değil mi? Dolaysıyla sadece vatandaş mı hatalı. EPDK bu haklı sebebi resen mücbir sebep olarak kabul edip, üretim lisanslarının iptalini durdurması gerekmektedir. Kaldı ki, Danıştay aldığı bir kararda haklı sebebi mücbir sebep olarak kabul etmiştir. 

Konuya vakıf olamayanlar için kısaca özetleyelim. 

30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) ve bu Kanunu’na dayalı olarak çıkartılan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” (yönetmelik), 2 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanunu’nun Geçici 9. maddesi ile üretim lisansına derç edilen inşaat öncesi süre içerisinde, üretim tesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini ikmal edememiş tüzel kişiler için bir düzenleme yapılmış ve bu düzenleme gereğince ilgili tüzel kişilere, varsa kalan inşaat öncesi sürelerine ek olarak; inşaat öncesi süresi kalmamış ise sadece altı ay ek süre verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 15. maddesinde 6446 sayılı Kanunun Geçici 9/1. maddesinde belirtilen tüzel kişilerin Kanunda belirtilen altı aylık süre içerisinde tamamlaması gereken yükümlülükler belirlenmiştir. 

Belirtilen altı aylık süre içerisinde bu yükümlülükleri mücbir sebepler dışında yerine getiremeyen tüzel kişilerin lisansı Kanunun emredici hükmü gereğince iptal edilecektir. Buna göre yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaat öncesi döneme ilişkin süresi biten tüzel kişiler için verilen altı aylık süre 2 Mayıs 2014 tarihinde dolmuştur. 

Yönetmeliğin Geçici 15. maddesinde belirlenen yükümlülüklere bakıldığında bu yükümlülüklerin birçoğunun “kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin kamulaştırma kararının alınması, imar planlarının onaylanması” gibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilmesi gereken işlemler olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 6446 sayılı Kanunla elektrik üretim yatırımlarında yapılacak kamulaştırma işlemleri için Maliye Bakanlığı’nın görevlendirilmesi ve bu görevlendirme neticesinde kamulaştırma işlemleri ile ilgili tebliğin 10 Haziran 2014 ve 29026 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Tebliğin mevzuatta öngörülen 2 Mayıs 2014 süreden sonra yayımlandığından, 2 Mayıs 2014 tarihine kadar yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirilmesi olanaksız olmuştur.
 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.