13 °C

2011'de daha fazla vergi ödeyeceğiz

Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, veraset ve intikal vergisi ile harçlar yüzde 7,7 oranında zamlandı.

2011'de daha fazla vergi ödeyeceğiz

ANKARA - Çeşitli vergi ve harçlarda yeni yılda uygulanacak maktu tutarlar belirlendi.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemeler ile 2011 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.

2011 Vergi Takvimi

Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi ve harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlandı. Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar da aynı oranda artırıldı.

Gelir vergisi

Gelir Vergisi tarifesinde ilk dilime uygulanacak gelir tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 8.800 liradan 9.400 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan vergi düzenlemelerine göre, yeni yılda 9.400 liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 53 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.

Sözkonusu düzenlemeye göre, yeni yılda gelir vergisinde şu tarife geçerli olacak:

- 9.400 TL'ye kadar: Yüzde 15

- 23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410, fazlası : Yüzde 20

- 53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 (ücret gelirlerinde

- 80.000 TL'nin 23.000 lirası için 4.130 TL) fazlası: Yüzde 27

- 53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL,

(ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL) fazlası : Yüzde 35

Kira gelirlerinde istisna

Mesken kira gelirlerindeki 2.600 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 2.800 lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 10,70 lira olarak belirlendi.

Sakatlık indirimi tutarı ise yeni yılda birinci derece sakatlar için 700 lira, ikinci derece sakatlar için 350 lira, üçüncü derece sakatlar için de 170 lira olacak.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar da büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 lira, diğer yerlerde ise 3.200 lira olarak uygulanacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerde yapılan artış sonrasında da, yeni hadler 32 bin lira ile 96 bin lira arasında belirlendi.

Yeni yılda değer artış kazançlarında 8 bin lira, arızi kazançlarda da 19 bin lira istisna bulunacak.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 1.170 lira olacak.

Emtia özel hadleri

2011 yılına ilişkin vergi düzenlemelerinde, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler de yeniden tespit edildi.

Buna göre, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde değerli kağıtta yıllık alım ölçüsü 100 bin lira, yıllık satış ölçüsü 117 bin lira, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto gibi oyunlar, şeker-çay ile içki-ispirto-sigara-tütünde yıllık alım ölçüsü 80 bin lira, yıllık satış ölçüsü 100 bin lira, akaryakıtta da (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 117 bin lira, yıllık satış ölçüsü 129 bin lira oldu.

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde ise yıllık alım ölçüsü değerli kağıtta 140 bin lira, şeker-çay, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb ile içki-ispirto-sigara-tütünde 96 bin lira, akaryakıtta da 160 bin lira olarak belirlendi. Yıllık satış ölçüsü de, değerli kağıtta 160 bin lira, akaryakıtta 180 bin lira, diğer kalemlerde ise 129 bin lira şeklinde tespit edildi.

Özel iletişim vergisi

Özel İletişim Vergisinde maktu tutar, 34 lira olarak belirlendi.

Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisine tabi tutarlar, yüzde 7,7 olan yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 31,78 liralık vergi tutarı, 34 liraya çıkarıldı.

Veraset ve intikal vergisi

Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 7,7 oranında artırıldı.

Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118 bin 438 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237 bin 18 lira), ivazsız intikallerde de 2 bin 730 lira istisna uygulanacak.

Şans oyunlarından alınan vergi

İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 2 bin 730 lira olacak.

Düzenleme uyarınca, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren veraset yoluyla ya da ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi şu tarifeye göre hesaplanacak:

Matrah                                    Verginin Oranı (Yüzde)

                                   Veraset yoluyla intikaller    İvazsız intikaller

----------------------------         --------------------------                  ------------------

İlk       170.000 TL için                    1                           10

Sonraki   370.000 TL için             3                           15

Sonraki   800.000 TL için             5                           20

Sonraki 1.600.000 TL için            7                           25

Matrahın 2.940.000 TL'den sonrası için  10                           30

Maliye: Benzine vergi artışı yok

Maliye Bakanlığı, benzin ve diğer akaryakıt ürünlerinde 2011 yılında herhangi bir vergi artışı öngörülmediğini bildirdi. Maliye, benzin fiyatlarındaki artışın da vergiden kaynaklanmadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada tarımsal kredi faizlerinin indirilmesi, eğitim yardımı ve öğrenci burslarına benzin fiyatlarına artış yapılarak kaynak sağlandığı şeklinde asılsız yorumlar yapıldığı ifade edildi. Son 1 yılda benzin ve diğer akaryakıt ürünlerinde 1 kuruşluk dahi olsa vergi artışı olmadığı kaydedilen açıklamada, bu durumun 2011'de de devam edeceği vurgulandı.

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.