7 °C

2012 yılı programı yayımlandı

Yatırım programında yer almayan herhangi bir proje için 2012'de harcama yapılmayacak.

2012 yılı programı yayımlandı

ANKARA - Hükümetin, 2012-2014 Orta Vadeli Program kapsamında 2012 yılı için izleyeceği yol haritası belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan 2012 Yılı Programı'na göre 2012 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacak.

Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak. Her türlü kaynaktan proje ödeneğin yıl içinde yapılacak toplam 50 milyon TL'ye kadar ek ödenek tahsisleri Kalkınma Bakanı onayı ile proje bazında bu tutarı aşan ek ödenek tahsisleri Yüksek Planlama Kurulu'nca karara bağlanacak.

2012 Yılı Programı'nda yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerde detay programların tespitinde uyulacak hükümler de belirlendi. Bu çerçevede toplu projelerin detay programlarının belirlenmesi ve yıl içi revizyonları, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün ve diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılacak. Detay programlara ait bilgiler, Yatırım Programı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasını ve revizyonları müteakip 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığına bildirilecek.

Yükseköğretim kurumlarının teknolojik araştırma sektöründe yer alan ve süresi 2011 yılında bitmekle birlikte, henüz tamamlanmayan projelerinde, özel hesaba aktarılan tutarlardan yılı içinde kullanılmayan kısmının kullanımına, ilgili projenin yatırım programında yer alıp almadığına bakılmaksızın 2012 yılında devam edilebilecek.

Kuruluşların proje revizyon talepleri, 15 Aralık 2012 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilecek. Bu talepler yılsonuna kadar sonuçlandırılacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.