6 °C

2016’yı güneş enerjisi aydınlatsın

Dr. Serdar İSKENDER / Mak. Yük. Mühendisi

2016’yı güneş enerjisi aydınlatsın

Ekonomik olarak büyüyebilmek için enerji alanında büyümeye ihtiyacımız var. Enerji üretimi ve tüketimimizi artırırken, dışa bağımlılığı da azaltmamız gerekiyor. Dışa bağımlı petrol, doğal gaz ve kömür kaynaklarını yoğun olarak kullanarak enerji ihtiyaçlarımız karşılandığında, ekonomik büyüme artarken, cari açıkta kontrolsüz olarak artmaya devam ediyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, bioenerji gibi yeni, yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın ve kömürümüzün enerji üretim portföyündeki kullanım oranlarının artırılmasıyla, enerji ithalatımız düşürülebilir. 

Ülkemiz ısıl güneş enerjisi üretimi potansiyeli açısından Çin, ABD ve Japonya’dan sonra dünya dördüncüsü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alıyor. Geniş coğrafyası, yüksek rakımı ve bol güneş alan konumu itibariyle ülkemiz, Avrupa’da güneş enerjisi santrali kurulabilecek en uygun ülke olarak öne çıkıyor. Metrekare başına ortalama olarak ülkemizden 1,7 kat daha az güneş ışığı alan, yüzölçümü ülkemizin yarısından daha az olan, güneş enerjisinde dünya lideri Almanya’nın kurulu güneş enerjisi gücünün 25 bin MW (MegaWatt)’a ulaştığı dikkate alındığında, ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin büyüklüğü anlaşılabilecektir. 2015 Ekim ayı sonu itibariyle ülkemizin kurulu elektrik gücü 72 bin 155 MW’a ulaşmıştır. Bu kurulu gücün içerisinde güneş enerjisi kurulu gücü 179 MW gibi çok düşük bir seviyede bulunuyor. 

Ülkemizde, güneş enerjisi yatırımları lisanslı ve lisanssız olmak üzere iki şekilde gerçekleşiyor. Yasal alt yapıya göre, 1 MW ve üzerindeki kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin kurulabilmesi için lisans alınması gerekiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 2013 yılında yapılması palanlanan 600 MW’lık lisans yarışmasının 2016 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Verilen lisansların yatırıma dönüşmesi durumuna göre EPDK, takip eden yıllarda, yeni büyüklüklerde lisans vermeye devam edecektir. 2015 yılı Eylül ayı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) verilerine göre lisanssız güneş enerjisi yatırımı için toplam 3 bin 167 proje başvurmuş bulunuyor. Bu projelerden bin 430’u onaylanmıştır. Onaylanan projelerin toplam kurulu gücü bin 200 MW’dır. Ülkemizde, güneş enerjisi en yoğun sıcak su sistemlerinde kullanılıyor. Güneş enerjili sıcak su üretme sistemleri, güncel petrol fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar katkıda bulunuyor. 

Ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımında Güneydoğu, Akdeniz, Güney Ege ve Batı kısımları başta geliyor. Doğu Karadeniz hariç “güneş ülkesi” olarak tanımlanabilecek ülkemizde, güneş yılı 2016’ta da, lisanssız güneş enerjisini kullanarak elektrik üretiminin artırılması için yeni teşviklerin devreye girmesi gerekiyor. Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan Enerji Politikalarımız Belgesi’nde 2023 yılı için güneş enerjisi kurulu gücü hedefi 3 bin MW olarak verilmiştir. Buna karşılık, ülkemizden 1,7 kat daha az güneş ışığı alan, yüzölçümü ülkemizin yarısından daha az olan Almanya’nın 2030 yılı güneş enerjisi kurulu güç hedefi 66 bin MW’dır. Dolayısıyla, ülkemizin 2023 yılı güneş enerjisi kurulu gücü hedefi 3 bin MW’ın çok üzerinde olmalıdır. 

2023 yılı güneş enerjisi kurulu güç hedefimiz neden 20 bin MW olmasın? 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.