2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı: KPSS 2020/11 tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı personel alımı öncesinde KPSS 2020/11 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'nin yayımladığı KPSS 2020/11 tercih kılavuzuna göre Sağlık Bakanlığı memur alımı tercih işlemleri gerçekleştirilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sağlık Bakanlığı memur alımı duyurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesindeki "Kamu Personeli Alım İlanları" sayfasında yayımlanarak adaylara duyuruldu. Duyurusu yapılan Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına göre bu süreçte 200 personel Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek. KPSS 2020/11 tercih kılavuzuna göre yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ÖSYM'nin internet sitesinden işleyecek.

Sağlık Bakanlığı'dan memur alımı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı ilanı adaylarla paylaşıldı. İlanda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 200 personel alınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek kadroların bulunduğu KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki kadrolar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki kadrolar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 10 Eylül – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur."

Başvuru şartları nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuruda hangi puanlar kullanılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularında bulunacak adaylar KPSS puanlarından faydalanacak. Bu başvuru sürecinde ortaöğretim mezunu adaylar KPSSP94, ön lisans mezunu adaylar KPSSP93, lisans mezunu adaylar ise KPSSP3 puanları ile Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Memur alımı tercih işlemleri için belirlenen başvuru tarihleri 10-16 Eylül oldu. Adaylar bu tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular 16 Eylül'de, 23.59'da sona erecek.

Etiketler