2B kararı Resmi Gazete'de

Başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

ANKARA- Orman vasfını yitirmiş (2B) alanlarındaki taşınmazların kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilere satışıyla ilgili başvuru süresinin 3 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre, 2B alanlarındaki taşınmazların kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerin başvuru süresi üç ay uzatıldı.