8 °C

2B memuruna fazla mesai ödenecek

Bakanlar Kurulu kararı kapsamında 2/B birimlerinde çalışan personele fazla mesai ücreti ödenecek.

2B memuruna fazla mesai ödenecek

 

ANKARA  - Bakanlar Kurulu kararı kapsamında 2/B birimlerinde çalışan personele fazla mesai ücreti ödenecek. Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışan personele ödenecek. Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemeyecek. 
 
Bakanlar Kurulu’nun 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, Maliye Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen memurlardan, 2/B Kanunu uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 
 
 
Kamu kurumlarında 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile fazla mesai ücretleri 1 Ocak 2013’ten itibaren kaldırılarak, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi Bakanlar Kurulu Kararı’na bağlanmıştı. Bu kapsamda yayımlanan Karara göre, 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süre Maliye Bakanlığı personeli için Maliye Bakanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek. 
 
Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenecek. Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemeyecek. Fazla çalışmanın her bir saati için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenmiş olan 1.45 TL’ye tekabül eden fazla çalışma saat ücretinin beş katı esas alınacak. Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenecek ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanacak. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yapılacak fazla çalışma ücreti ödemesi döner sermaye bütçelerinden yapılacak. Bu Karar hükümleri, 15 Mart ve 15 Eylül 2013 tarihleri arasında uygulanacak.
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.