AB'den 2020 stratejisi

Ar-Ge harcamaları, istihdam, yenilenebilir enerji, eğitim ve yoksullukla mücadeleye ağırlık verilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BRÜKSEL - Avrupa Birliğini 2010 yılında dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan Lizbon Stratejisi'nde başarılı olamayan AB Komisyonu, daha esnek ve gerçekçi hedeflerle 2020 stratejisi hazırladı.
AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun düzenlediği basın toplantısıyla ilan ettiği ve üye devletlerin desteğini istediği Avrupa 2020 ekonomik stratejisinde, 10 yıl içinde halen yüzde 66 düzeyinde bulunan çalışma çağındakilerin istihdam edilme oranının yüzde 75'e yükseltilmesi ve AB gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1,9'una karşılık gelen ar-ge harcamalarının yüzde 3'e çıkarılması talep ediliyor.
AB'nin yeni ekonomik stratejisinde, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasıyla, karbondioksit salınımının 1990 yılı verileri esas alındığında 2020 yılına kadar yüzde 20 düşürülmesi, toplam enerji ihtiyacının yüzde 20'sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve enerji tüketiminde yüzde 20 tasarruf hedefleniyor.
Okuldan erken ayrılanların oranının yüzde 10'a indirilmesi istenen stratejide genç nesillerin en az yüzde 40'ının üniversite mezunu olması gerektiği vurgulanıyor.
AB'de halen her 7 gençten biri okuldan erken ayrılırken, Japonya'da yüzde 50'yi ve ABD'de yüzde 40'ı aşan yeni nesillerdeki üniversite diplomalıların oranı AB'de yüzde 30'lara geriliyor.
AB Komisyonu Başkanı Barroso, küresel kriz öncesi verilerine göre 500 milyonluk AB'de 80 milyon kişinin yoksulluk riski altında bulunduğunu belirterek, krizde daha da kötüleşen bu rakamı hızla indirmenin üye devletler kadar AB'nin de sorumluluğu olduğunu söyledi. Barroso, küresel krizde bankaları kurtarmak için acil önlemler alınırken halkın yoksul kesimi için hiç bir şey yapılmamasını kabul edemeyeceğini vurguladı.
AB'nin 2000 yılında, başarısız kalan Lizbon 2010 stratejisini hazırlarken kendisinin Portekiz'de muhalefette olduğunu ve "çok iddialı ve detaylı" bu stratejiye karşı çıktığını anlatan Barroso, 2020 hedeflerini belirlerken "gerçekçi" düşünerek aynı hatayı yapmadıklarını ifade etti.
Avrupa 2020 stratejisinin AB devlet ve hükümet başkanlarının 25-26 Mart'taki zirvesinde tartışmaya açılması ve bir sonraki Haziran zirvesinde onaylanması bekleniyor.
Ekonomide güçlü koordinasyon önerisi
Barroso, küresel finansal krizde uluslararası bankalar iflas ederken ve devamındaki ekonomik krizde Yunanistan örneğinde olduğu gibi bazı ülkeler borç krizine girerken birilerinin hatalarının bedellerini başkaları ödememesi için AB'de daha güçlü ekonomik koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
AB bünyesinde güçlü ekonomik koordinasyon fikri birkaç yıl önce ilk gündeme geldiğinde AB liderlerinin "bunu kabul edersek ilk seçimde kaybederiz" diyerek karşı çıktığını ama yine de seçim kaybettiklerini anlatan Barroso, küresel krizin herkes için öğretici olduğunu ve AB'nin ekonomi yönetimindeki ağırlığının artırılması fikrinin geniş taraftar bulduğunu kaydetti.
Barroso, AB'nin Borç krizindeki Yunanistan'la "dayanışma" içinde olması gerektiğini belirtirken bu ülkenin kurtarılması için AB'nin fon hazırlayıp hazırlamadığı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.
Etiketler