Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde açık olan mahkemeler

Adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Adli tatilin başlamasıyla mahkemeler tatile girerken, bu süreçte bazı mahkemeler hizmet vermeye devam edecek. Süren bir davası ya da yargı sürecinde işlemleri olan vatandaşlar, adli tatil ne zaman bitecek, sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca adli tatilde açık olan mahkemeler de merak ediliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Adli tatil devam ediyor. Her yıl temmuz ayının gelişi adli tatili işaret ederken, yargı sürecinde işlemleri olan vatandaşlar, adli tatil ne zaman bitecek, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Adli tatil boyunca yargı süreçleri nöbetçi mahkemeler üzerinden işlerken, adli tatilin sona ermesiyle yargı süreci ilgili mahkemeler üzerinden devam edecek.

Adli tatil ne zaman başladı?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre adli tatil süresi her yıl 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta sona erer. Adli tatil süresinin sona ermesinin ardından 1 Eylül'de ise adli yıl yeniden başlar.

Hangi süreçler adli tatilde devam eder?

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir.

  • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,
  • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
  • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
  • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,
  • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,
  • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
  • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
  • Çekişmesiz yargı işleri.
  • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler,

Adli tatilde, bu işlemlerin dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Öte yandan tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.