16 °C

Adrese dayalı nüfus sayımı protokolünün iptal istemi reddedildi

Danıştay, DSP'nin adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarının kullanılmasına ilişkin protokolün yürütmesinin durdurulması istemini reddetti

Adrese dayalı nüfus sayımı protokolünün iptal istemi reddedildi

 

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan, seçmen kütüklerinin oluşturulmasında adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarının kullanılmasına ilişkin protokolün yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

DSP'li Tayfun İçli, YSK'nın seçmen kütüklerinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün belirlediği listeye göre oluşturulmasını içeren güncelleştirme genelgesi ve YSK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 5 Eylül 2008 tarihli protokolün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi, YSK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti.

Daire, yürütmesinin durdurulması istenen YSK'nın 140/1 sayılı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelgesi hakkında ise YSK kararları Anayasa gereği yargı denetimine kapalı olduğu için "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

Davayı açan Tayfun İçli'nin, daire kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı yerinde görmeyerek, kararın kaldırılması ve söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması istemlerini reddetti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap