AK Parti infaz paketini muhalefetle görüşüyor

AK Parti heyeti, 'infaz indirim paketi' üzerinde muhalefet partilerinin görüşünü almak üzere TBMM gruplarını ziyaret ediyor. İlk durağı CHP olan AK Parti'nin, bugün İYİ Parti ve HDP ile de görüşeceği bildirildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

ANKARA - Hazırladığı infaz indirimi paketine CHP ve İYİ Parti’ye dün sunan AK Parti heyeti paket üzerinde muhalefet partilerinin görüşünü almak üzere bugün saat 10.00’da CHP TBMM Grubu’nu ziyaret etti. İlk görüşmeyi CHP ile yapan AK Parti, saat 13.00’te İYİ Parti, 16.00'da ise HDP Grubu'nu ziyaret edecek.

AK Parti heyeti, AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan, Adalet Komisyonu üyeleri ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinden oluştu. CHP Heyeti’nde Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ankara Milletvekili Murat Emir yer aldı.

AK Parti’nin infaz düzenlemesi taslağına göre; ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süre kısaltılıyor. Koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2’ye (%67’den %50’ye) indiriliyor. Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların ise cezasını konutta çekecek.

AK Parti hazırladığı infaz düzenlemesinde neler var?

-Hazırlanan bilgi notuna göre; kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamakta. Mükerrirler ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranı 2/3’e (%75'den %67'ye) indirilmekte.

-Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine, ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı olarak (koşullu salıverilmeye esas alınacak sürenin (1/2'nin) 1/5'nin denetimli serbestlikte geçirilmesi yönünde) bir düzenleme yapılmakta. Böylelikle, her hükümlünün en az % 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması sağlanmakta.

- Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmakta.

- Belirli bir tarihten önce işlenen suçlar bakımından, terör suçları, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere;

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıl”lık sürenin, “dört yıl” olarak uygulanması,

Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen altmış beş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürelerin, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesi, öngörülmekte.

-Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 günün 3 olarak kabul edilmesi öngörülmekte.

Özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmekte

Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılmakta.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının sınırı artırılmaktadır. Çocuklar da buraya dahil edilmekte. Bu kapsamda konutta infazın sınırı;

Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla,

70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla,

75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılmakta.

-Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanmakta.Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanmaktadır.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirleniyor

Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların açık ceza infaz kuruma ayrılması infaz hakiminin onayına tabi tutulmakta. Hükümlünün, duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak cezaevi dışında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı eylem ve sözleri nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilmesine imkan tanınmakta. Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine ilişkin yetkisi 1 yıla çıkarılmakta, ayrıca, hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları halinde de infaza ara verilebilmesine imkan tanınmakta. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1 yıl 6 ay ertelenebilecek. Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkanının kapsamı genişletilmekte.