Akaryakıtta teminata ÖTV kolaylığı

Petrol ürünlerinde teminat sorunun çözümüne yönelik sektörün taleplerini dikkate alan Maliye Bakanlığı ÖTV’ye mahsup kolaylığı getirdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, petrol türev ürünlerinin ithalatında denetimlerin sıkılaştırılmasından doğan teminat sistemine yönelik sektör şikayetlerinin karşılanacağı yönündeki beyanlarının ardından teminat çözümlerine ilişkin tebliğ değişikliği yayınlandı. 

Buna göre, Maliye’nin genel sistemi içinde Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) sahibi firma ya da şahıslar ithalatta verdikleri teminatları daha sonra hızla çözdürebilecekler. Bunun için kapasite, yükümlülüklerini zamanında yerine getirme ve ceza almamış olmaya yönelik kriterler belirlendi. Bu kapsamdaki mükellefl er, vergi incelemesi bitmeden teminatlarının yüzde 80’ini alabilecek. 

1 Sayılı ÖTV Genel Tebliği değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, bazı petrol türevi ürünlere ilişkin teminatlar kolayca çözülebilecek. İthal edilen ürün ÖTV’ye tabi olmayan bir malın üretiminde kullanılacaksa, tahakkuk eden vergi, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilebilecek. Ancak mahsuplaşma işlemi, vergi incelemesi sonucunda gerçekleşecek. 

İmalatçı ithalatçılar başvurabilecek 
Erken teminat çözümü, ETÇS sahibi firmalar için yüzde 80 oranında vergi incelemesi tamamlanmadan yapılacak. Kalan yüzde 20 de inceleme bittikten sonra yapılacak. Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300 bin lirayı, diğer iller için ise 100 bin lirayı aşması halinde ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık onayının alınması üzerine, teminat çözümü işlemleri yapılacak. 

ETÇS belgesi almak için ise ithalatçı imalatçılar başvuru yapacak. Başvuranların, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartı bulunuyor. Bunun yanında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekecek. Sahte fatura düzenlememiş kişiler, KDV yükümlülükleri açısından sahte belge kullanmamış kişiler başvuru yapabilecek. ETÇS almak isteyen imalatçıların, TSE markasına haiz olması, başvuru tarihinden önceki son 3 takvim yılı itibarıyla petrol ürünlerine ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması, gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması da gerekecek.

Etiketler