15 °C

Askeri Yargıtay İçtüzüğünde değişiklik

Askeri Yargıtay Başkanı seçimin zamanını, üye sayısını, seçilme niteliğine sahip üyelerin listesini belirleyecek ve aday listelerinin seçimden en az 3 gün önce üyelere dağıtılmasını sağlayacak

Askeri Yargıtay İçtüzüğünde değişiklik

ANKARA - Askeri Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, Başkanlar Kurulunca yapılması gereken seçimlerde, Askeri Yargıtay Başkanı seçimin zamanını, seçim yapılacak üye sayısını, seçilme niteliğine sahip üyelerin isim listesini ve gerekli görülen diğer bilgileri belirleyecek ve aday listelerinin seçimden en az 3 gün önce üyelere dağıtılmasını sağlayacak. 

Askeri Yargıtay Genel Sekreteri, Seçim Kurulu görevini yerine getirecek, seçimler, gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılacak, kararlar salt çoğunluk ile alınacak. 

Askeri Yargıtay Başkanı, sözcü üye veya tetkik hakimi tarafından yazılan karara imza atacaklar arasında gerekçe yönünden uyuşmazlık bulunması halinde, gerekçenin ne şekilde yazılacağına karar vermek üzere heyeti toplantıya davet edecek. 

Dava dosyalarının dairelere ve Daireler Kurulu sözcülerine dağıtımı ön hazırlıklarını Askeri Yargıtay Genel Sekreteri yapacak. 

Askeri Yargıtay Başsavcısı, Başsavcı Başyardımcısı ve Başsavcı yardımcılarının sicilleri ile askeri savcı ve savcı yardımcıları hakkında verilen mesleki sicil notlarını ve buna ait cetvelleri ilgili yerlere gönderecek. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap