15 °C

Astım ve KOAH hastaları taranacak

Abdi İbrahim'den astım ve KOAH hastalarına yönelik proje ile 54 ilde tarama yapılacak.

Astım ve KOAH hastaları taranacak

İSTANBUL- Abdi İbrahim, astım ve KOAH hastalarının demografik yapısını araştırmak, tanı ve tedavi uygulamalarını kayıt altına alarak analiz etmek üzere 54 ilde toplam 150 merkezde yürütülecek ''ASKO projesi''ni başlattı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Astım ve KOAH'da uygulama ve sonuçların gözlenmesi'' adlı ulusal, çok merkezli, prospektif, gözleme dayalı ve müdahalesiz kayıt çalışmasını kapsayan projeyle, astım ve KOAH hastaları için tanı ve tedavide temel yaklaşımların belirlenmesi, uzun dönemde de hasta bakımında düzelme olmasına yardımcı olacak bilgilerin derlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Türkiye genelindeki üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel hastanelerden toplam 150 hekimin katılımıyla yürütülecek çalışma kapsamında, yaklaşık 3 bin hastanın bilgilerinin toplanarak analiz edileceği bildirildi.

Yaklaşık 18 ay sürecek ASKO projesinin öncelikli olarak astım ve KOAH tedavisi için hekimler tarafından uygulanan yaklaşım modelinin belirlenmesi (tanı tedavi, izlem sırasındaki tutum ve davranışları), ayrıca yaş, cinsiyet, etyolojik tip, eşlik eden durumlar gibi faktörlerle ilişkisinin incelenmesi amacıyla hayata geçirileceği, projenin ikincil amacının da astım/KOAH'da tanı anında etyolojik tip de dahil olmak üzere klinik ve sosyo-demografik özellikleri ile tanı öncesi ve sırasında eşlik eden hastalık türleri ve sıklıklarının belirlenmesi olduğu ifade edildi. Proje kapsamında astım veya KOAH tanısı yeni konmuş hastaların doktorunun kendi inisiyatifi ile belirlediği şekilde klinik değerlendirmeye tabi tutulacağı, tedavi alacağı ve yine doktorun kendi inisiyatifi ile belirlediği sıklıktaki vizitlerle izleneceği, hastalara bu programa katılımlarının bir sonucu olarak deneysel veya önceden belirlenmiş bir müdahale veya tedavinin uygulanmayacağı belirtildi.

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil'in yürüttüğü projenin, 11 göğüs hastalıkları uzmanından oluşan Yürütme Kurulu tarafından yönetileceği ve projede web tabanlı elektronik veri yönetimi sistemi kullanılarak toplanan bilgilerin analiz edileceği, analiz edilen bilgiler sayesinde astım/KOAH tanı ve tedavisinde referans olacak bir makale yazılacağı bildirildi.
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap