Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte atama kararları

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atamalar sonucunda Mehmet Uzun Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Faruk Bayraktaroğlu ise Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne atandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bugünün atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mustafa Uzun atandı.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Zonguldak Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Faruk Bayraktaroğlu atandı.

Resmi Gazete'de bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134)
–– 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/477, 478)

YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
–– Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi ile İlgili 2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/106, 107, 108, 109, 110, 111, 112)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/55, K: 2020/44 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
27/10/2020 tarihli ve 31287 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.

Etiketler