22 °C

AYM'ye bu kez ÖSYM için başvurdu

CHP, ÖSYM Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

AYM'ye bu kez ÖSYM için  başvurdu

ANKARA - CHP, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyla ilgili yapılan açıklamada, kanunun, "Başkanlık, bu kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır" hükmünün, "YÖK'ün anayasadaki görev ve yetkilerini ÖSYM'ye devretmesine yol açtığı" gerekçesiyle iptalinin istendiği belirtildi.

Mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul ve esasların, Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak YÖK'ün hazırlayacağı yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenlemeye, "hiçbir çerçeve çizilmeden, ölçüt getirilmeden, mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul, esasları, doğrudan yönetmeliğe bıraktığı" iddiasıyla itiraz edildi.

Başvuruda, ÖSYM Başkanının ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanınca imzalanan müşterek kararname ile atanmasına ilişkin hükmün iptali talep edildi.

CHP'nin başvurusunda iptali istenen düzenlemelerden bazıları şöyle:

-ÖSYM Yönetim Kurulunun doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında görev ve yetkisini karar alma ile sınırlayan ve alınan kararın uygulanmasını Bakanlar Kuruluna bırakan düzenleme,

-ÖSYM Başkanlığında Daire Başkanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Uzman Yardımcısı gibi asli ve sürekli görevleri yürüten personelin sözleşmeli çalıştırılmasını öngören düzenleme,

-ÖSYM Başkanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile koordinatörlüklerince, her bir başvuru kaydı için adaylardan hizmet bedeli alınmasını öngören düzenleme,

-Polis Meslek Yüksek Okuluna lise ve dengi okulları bitirenlerin alınmasına ilişkin düzenleme,

-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadrolarında bulunan yönetici pozisyonundakilerin görevlerini sona erdirerek, bunların herhangi bir işlem veya tebligata gerek kalmaksızın araştırmacı kadrolarına atanmış sayılacağına ilişkin düzenleme.