Bakanlıklarda atamalar sürüyor

4 bakanlıkta yapılan çeşitli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Necmeddin Kılıç getirildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Bayraktar atandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, İstanbul İl Müdürü Ahmet Kavak, Tokat İl Müdürlüğüne Mehmet Ali Yavaş ve Amasya İl  Müdürlüğüne de Cahit Gülbay getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Baş İş Müfettişliklerine, İş Müfettişleri Mehmet Tekelioğlu ve Yılmaz İnci atandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir