Balıkesir'de tarım (2)

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ruknettin CEYHUN / Balıkesir Tarım İl Müdürü

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Balıkesir'de sektörü, geçen hafta kaldığımız yerden irdelemeye devam edeceğiz.

Önceki yazımızda sebze, meyve ve yem bitkileri alanında kentin durumu ortaya koymuştuk.

İl müdürlüğümüz tarafından 2002 ile 2008 yılları arasında çiftçilere; doğrudan gelir desteği (DGD), sertifikalı tohumluk ve fidan kullanım desteği, sulama suyu elektrik enerjisi desteği, kırsal kalkınma desteği, kuraklık ve dolu hasar desteği, patates kahverengi çürüklük hastalık desteği, buzağı desteklemesi, damızlık gebe düve desteklemesi, tarım alet ve makine desteği, yem bitkileri üretim desteği, gen kaynağı desteği, süt desteği, tohumlama desteği ve kuş gribi desteği olarak yaklaşık 683 milyan 90 bin 973 YTL destekleme yapılmıştır.

Balıkesir güvenli süt üretiminin yapıldığı tarımsal işletmenin yoğun olduğu illerden biridir. 2005 yılındaki süt üretimi 417 bin 680 ton iken, 2007 yılında yüzde 71,47 oranında artarak 716 bin 227 ton süt üretimi gerçekleşmiştir.

İlimizde 2007 yılı itibarı ile 398 bin 366 adet sığır, 2 bin 430 adet manda, 666 bin 707 adet koyun, 154 bin 717 adet keçi, 94 milyon 30 bin 500 adet  etlik piliç, 5 milyon 45 bin 095 adet yumurta tavuğu, 4 bin 862 adet hindi, 99 bin 531 adet arı kovanı mevcut olup, 31 bin 3 ton kırmızı et üretimi, 716 bin 227 ton süt üretimi, 4 bin 297 ton tereyağı üretimi, 85 bin 947 ton peynir üretimi, 333 ton yün yapağı üretimi, 190 bin 314 ton piliç eti üretimi, bin 517 ton bal üretimi, 1 milyon 97 960 adet yumurta üretimi gerçekleşmiştir.

Hayvancılıkta ise önümüzdeki yıllar için stratejimiz;

.Entegre hayvancılık işletmelerinin kurulması

.İşletme ölçeklerinin büyütülmesi

.Damızlık hayvan yetiştirenlerin desteklenmesi

.Organize hayvancılık bölgelerinin kurulması

.İşleme tesislerinin modernizasyonu

.Hayvan varlığının kayıt altına alınması ve hareketlerinin kontrolü

.Hastalıklardan ari bölgelerin oluşturulması ve hayvan hastalıkları ile mücadele (kuş gribi, kuduz, ŞAP, tüberküloz ve brucella)

.Beyaz et, yumurta ve yem bitkileri üretiminin artırılması olacaktır.

Sonuç olarak; dünyada iklimlerin değişmesi, kuraklığın artması, yeraltı sularının sanayi atıkları ve aşırı azot gübreleri ve ağır metallerden etkilenip kirlenmesi, tüm dünyada olduğu gibi yüzey sulama yöntemlerinin yaygın olduğu ilimiz için de tehlike oluşturuyor. Topraklarımızda taban suyu yükselmesi sonucu çoraklaşmalar artıyor. Suyun en çok tüketildiği tarım sektörümüzde, daha az su ile toprak yapısını bozmadan yağmurlama ya da damla sulama yöntemlerinin ön plana çıkarılması, su kirliliğinin azaltılması için; aşırı gübre ve ilaç kullanımının kontrol altına alınıp, sanayi atıklarının dere, akarsu ve denizlere dökülmesini önlemek amacıyla, arıtma ünitelerinin devreye alınması gerekli önlemler olacaktır...