13 °C

Başbakan'dan yurtdışı faaliyetleri için genelge

Başbakan Yıldırım, yurt dışında yürütülen faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bir genelge yayımladı.

Başbakan'dan yurtdışı faaliyetleri için genelge

Almanya ve Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin yankıları sürüyor. Öte yandan diğer Avrupa Birliği ülkelerinde seçim propagandasına yönelik tutumun ne olacağı merak konusu.

Başbakan Binali Yıldırım, yurt dışında yürütülen faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bir genelge yayınladı. Genelgede, yurtdışı temaslarda Dışişleri Bakanlığıyla işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edilmesi istendi. 

Başbakan Yıldırım'ın konu ile ilgili Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede şu bilgiler verildi:

"Ülkemizin küresel çapta faaliyetler yürüten bir aktör olması ve iletişim kanallarındaki çeşitlilik ve kolaylık nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla temaslarında ve uluslararası örgütler ile forumların etkinliklerine katılımlarında büyük bir artış yaşanmaktadır.

Deruhte ettiği görevin gereği ve tabii bir neticesi olarak ülke ilişkileri bakımından derin bir tecrübe sahibi olan ve ülkeleri çok yönlü izleyebilen Dışişleri Bakanlığınca, ülkelerin hassasiyetleri daha net bilinmektedir.

1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun birinci maddesinin “Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakip bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür” hükmü gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşları, sürekli veya geçici olarak yurt dışına gönderilen görevlileri aracılığıyla gerçekleştirecekleri temasları ile çeşitli vesilelerle ülkemize davet etmeyi öngördükleri kişiler hakkında evvelce Dışişleri Bakanlığıyla işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edeceklerdir.

Keza dış politikamızı ilgilendiren konularda üst düzey zevat tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile koordine halinde olunacaktır."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.