Bazı bakanlıklara ait atama kararları RG'de

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şahin atandı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Bazı bakanlıklara ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Vasip Şahin atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Personel Genel Müdürü Remzi Kaya getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Seyişan Razi, başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alındı. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nazmi Bozoğlan getirildi. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığına Tuğrul Alper getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Yahya Adıyaman, Baş İşmüfettişliğine Mehmet Tezel atandı. Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür Yardımcılığına İstanbul Orman Bölge Müdürü Faruk Çebi, aynı bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına İsmail Ceritli getirildi.

DPT Müsteşarlığı Daire başkanlıklarına Planlama Uzmanları Ebubekir Memiş, Salih Köse ve Hasan Yurtoğlu atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı olan Nurettin Kulalı getirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü'ne Hasan Irkın, Iğdır İl Müdürlüğü'ne Kasım Piral, Kayseri İl Müdürlüğü'ne Halil Çankaya, Bitlis İl Müdürlüğüne Yusuf Yıldırım, 1. Hukuk Müşavirliğine Erdal Celal Sumaytaoğlu atandı.