13 °C

Beyan edilmeyen 1.1 milyar TL vergi tespit edildi

Şimşek, 2011 yılında bin 500 vergi denetmen yardımcısı ve 3 bin gelir uzman yardımcısı almayı planladıklarını bildirdi.

Beyan edilmeyen 1.1 milyar TL vergi tespit edildi

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, modern vergi denetim teknik ve araçlarını kullanarak yaptıkları vergi denetimlerinden son derece verimli sonuçlar aldıklarını belirterek, sadece risk analizi esaslı olarak yapılan incelemeler çerçevesinde yaklaşık 7 milyar TL'lik vergi matrahının ve bunun üzerinden hesaplanan yaklaşık 1.1 milyar TL verginin beyan dışı bırakıldığı tespit edildiğini aktardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2011 yılı bütçeleriyle 2009 yılı kesinhesap görüşmelerine başlandı.

Modern vergi denetim teknik ve araçlarını kullanarak yaptıkları vergi denetimlerinden son derece verimli sonuçlar aldıklarını söyledi. Bakan Şimşek, bu kapsamda Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde oluşturulan AR-GE ve Risk Analizi Merkezinde, en büyük 10 bin mükellefin, geriye doğru 8 yıllık tüm mali tabloları ve diğer bilgileri kullanılarak yapılan eğilim analizleri çerçevesinde seçilen mükellefler nezdinde incelemeler başlatıldığını dile getirdi.

Şimşek, sadece risk analizi esaslı olarak yapılan incelemeler çerçevesinde yaklaşık 7 milyar TL'lik vergi matrahının ve bunun üzerinden hesaplanan yaklaşık 1.1 milyar TL verginin beyan dışı bırakıldığı tespit edildiğini aktardı.

3 bin gelir uzmanı alınacak

Gelir idaresinin insan kaynaklarını güçlendirdiklerini ve denetim elemanı sayısını artırdıklarını söyleyen Bakan Şimşek, 2011 yılında bin 500 vergi denetmen yardımcısı ve 3 bin gelir uzman yardımcısı almayı planladıklarını bildirdi. 2010 yılında 11 vergi denetmen yardımcısının atamasının yapıldığını kaydeden Babanca, sınavı kazanan 750 vergi denetmen yardımcısının ise atama İşlemlerinin devam ettiğini belirtti. 2010 yılında 315 gelir uzman yardımcısının ataması yapıldığını, sınavı kazanan 2 bin 60 gelir uzman yardımcısının ise atama işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Milli emlak geliri 7 milyar lira

Bakan Şimşek, Maliye Bakanlığı tarafından 2003 yılından 2010 yılı Eylül ayı sonuna kadar satış, kira, irtifak, ecrimisil hakkı vb. işlemler neticesinde 7 milyar TL milli emlak geliri elde edildiğini ifade eden Bakan Şimşek, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde, yaptığımız yasal düzenlemeler neticesinde, Hazineye ait taşınmazların satın alınmasını yatırımcı açısından cazip hale getirdik. Bu amaçla taşınmaz satışlarından KDV alınmaması, taşınmazların Emlak Vergisinden 5 yıl süreyle istisna edilmesi ve satış bedellerinin taksitli ödenebilmesine imkan tanındı. 2003 yılından 2010 yılı Eylül ayı sonuna kadar Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışından 1.8 milyar TL gelir elde edildi. Önümüzdeki dönemde, Hazine taşınmazlarının daha etkin yönetilmesi amacıyla mevcut idari kapasiteyi ve otomasyon altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Döner sermayeler yeniden yapılandırılıyor

Döner sermaye işletmelerinin kuruluş ve mali yönetimini yeniden yapılandırmak üzere "Döner Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarısı Taslağı" hazırladıklarını vurgulayan Şimşek, böylece döner sermaye işletmelerinde mali saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanmasını amaçladıklarını kaydetti. Mahalli idarelerin mali istatistiklerini yayımlamaya başladıklarını aktaran Bakan Şimşek, genel yönetim mali istatistiklerini uluslar arası standartlara uyumlu hale getirdiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Bakan Şimşek, bu kapsamda kamu idarelerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmalarını izlemek ve rehberlik yapmak amacıyla, kamu idarelerince hazırlanan bin 972 adet İç Kontrol Eylem Planı incelenerek değerlendirildiğini ve sonuçların yayımlandığı belirtti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.