20 °C

BİK'ten "ilan bakiye iadeleri" açıklaması

Basın İlan Kurumu, peşin tahsil edilen tahmini ilan bedelinin, düzenlenen fatura tutarından fazla olması halinde, bakiye tutarın, peşin ilan bedelini gönderen ilan sahibinin banka hesabına iade edildiğini, bu işlemlerin mutat şekilde haftalık olarak tekrarlandığını açıkladı.

BİK'ten ilan bakiye iadeleri açıklaması

Basın İlan Kurumu, "Peşin tahsil edilen tahmini ilan bedelinin düzenlenen fatura tutarından fazla olması halinde, bakiye tutar yine ilgili banka, kurumumuz ve Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma uyarınca peşin ilan bedelini gönderen ilan sahibinin banka hesabına iade edilmekte olup, bu işlemler mutat bir şekilde haftalık olarak tekrarlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Basın İlan Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, geçen günlerde bir internet sitesinde yayınlanan haberde, müşterilerce gönderilen tahmini peşin ilan bedellerinin, ilanların gazetelerde yayınlanmasından sonra artan kısımlarının iadesinin yapılmadığı iddiasıyla, oluşan bakiyelerin nereye aktarıldığının araştırılması gerektiği belirtilerek, Basın İlan Kurumunun hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu haberin herhangi bir somut belgeye dayandırılmaksızın, sadece duyumdan ibaret haksız isnatlar içerdiği vurgulanan açıklamada, "Haberde konu edilen tahmini peşin ilan bedelinin tahsili, gazetelerde yayın sonrası ilan faturasının düzenlenmesini müteakip yapılan mahsup işlemi ve bunun sonucu daha önce peşin tahsil edilen bedelden alacak bakiyesi kalması halinde, kurumumuzca tesis edilen işlemlerin safahatı şöyledir: Öncelikle belirtilmelidir ki Basın İlan Kurumu 195 sayılı Kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurum olarak tüm iş ve işlemlerinde olduğu gibi gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi de başta Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri dairesinde düzenlemekte ve yürütmektedir. Diğer yandan kurumumuzun tüm faaliyetlerinin denetimi kapsamında muhasebe kayıtları da mutat olarak kurum denetçileri tarafından yılda dört defa denetlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurum tarafından bu konuda görev ve sorumlulukların en etkin şekilde yerine getirilmesi maksadıyla bir yandan ilgili mevzuat değişiklikleri ile muhasebe teknik ve standartlarının yakinen takip edildiği, diğer yandan bu hesaplara temel teşkil eden iş ve işlemlerin görülmesinde teknolojik yeniliklerden yararlandığı belirtilerek, "Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı ve kurumumuzun ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucu yargı mercileri tarafından gazetelerde yayınlatılmasına karar verilen ilanların alınması ve ilan yayınına ilişkin tahmini bedellerin hesaplanması, yayınlanacakları gazetelerin belirlenmesi ve bu gazetelere dağıtımı ile birlikte sair tüm işlemler 2016 yılından itibaren UYAP/İLANBİS entegrasyonu marifetiyle elektronik ortamda ifa olunmaktadır." bilgisi verildi.

Haberde konu edilen ilanların yayın bedellerinin, elektronik ortamda UYAP/İLANBİS entegrasyonu üzerinden kuruma gönderilen ilanların tahmini ölçülerine göre otomatik olarak hesaplandığı ve ilan sahibine yine elektronik ortamda geri bildirimde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla kurumumuz tarafından ilanlar için fazla peşin ilan bedeli istendiği haberi doğru değildir. Bu işlemlerin devamında ilgili banka, kurumumuz ve Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma uyarınca ilan sahipleri tarafından tahmini peşin ilan bedelleri, toplu ödeme sistemi aracılığıyla kurumumuz banka hesabına havale edilmektedir. Tahmini bedeli peşin tahsil edilen ilanın gazetede yayınlanmasına müteakip kurum personeli tarafından yapılan ölçümleme neticesi faturası düzenlenmekte ve mahsup işlemi yapılmakta.

Peşin tahsil edilen tahmini ilan bedelinin düzenlenen fatura tutarından fazla olması halinde, bakiye tutar yine ilgili banka, kurumumuz ve Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma uyarınca peşin ilan bedelini gönderen ilan sahibinin banka hesabına iade edilmekte olup bu işlemler mutat bir şekilde haftalık olarak tekrarlanmaktadır. Görüldüğü üzere kamuoyunda başta kurumumuz ve çalışanlarını itibarsızlaştırmaya, küçük düşürmeye ve suç isnat etmeye yönelik haber gerçeği yansıtmamaktadır. Netice itibarıyla daha evvel de kurumumuzla alakalı mesnetsiz ve gerçeklerle uzaktan yakından alakası bulunmayan haberleri yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan söz konusu internet sitesi, aynı alışkanlığını yukarıda belirtilen asılsız haberle tekrarlamıştır."

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap