Bilişim Vadisi heyecanlandırdı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

KOCAELİ'DEN / Mehtap AKBAŞ ÇİFTCİ

kocaeli@dunya.com

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün birkaç ay önce Bilişim Vadisi'nin Kocaeli'de kurulacağını   açıklamıştı hatırlarsanız. Ergün'ün bu açıklamasıyla birlikte kentte yeni bir süreç başladı.

Kocaeli Üniversitesi, KOÜ Teknopark, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), TÜBİTAK, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze OSB, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa "Bilişim Kenti Kocaeli" adında bir proje taslağı geliştirdi.  Bölge seçim kriterleri belirlendi. Bu kriterler neler derseniz; Kentleşme ve Planlama, Ekonomik ve Finansal Yapı, Bilim ve Teknoloji, Teknik Altyapı, Sosyal Kültürel Yapı, Ulaşım, Hukuksal Altyapı. Değerlendirmede toplam puan sonuçlarına göre ise kentlerin sıralaması şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa-Yalova, Eskişehir, Antalya, Konya, Gaziantep, Trabzon. İş hacmi ve büyüme potansiyeli bakımından sıralama; İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, Yalova, İzmir. Büyüme potansiyeli ve ARGE harcamaları bakımından; İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa-Yalova. Uluslar arası iş potansiyeli bakımından da sıralama yine aynı. Uluslararasılaşma hızı ve sürdürülebilirlilik bakımından ise İstanbul yine lider, Kocaeli ikinci. Sıralama  Ankara, İzmir, Antalya şeklinde devam ediyor. Yani çıkan sonuçlardan anlaşılacağı üzere Kocaeli bütün kategorilerde ikinci sırada ama ilk sıradaki İstanbul'a çok yakın. Son 50 yıldır yoğun bir sanayileşme süreci geçiren Kocaeli, sanayi, üniversite, araştırma kuruluşları, kamu kurumları, teknoparklar, organize sanayi bölgeleri ve diğer kurum ve kuruluşlar açısından hiç şüphesiz yeterli alt yapıya sahip. Hem nitelikli insan kaynağı hem de ihtiyaç duyulan ARGE çalışmalarının yapılması açısından yüksek potansiyel  barındırıyor. Kurulması planlanan bölge, ileri teknoloji kullanan üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümelerini destekleyecek, teknolojinin gelişmesini sağlayacak, üniversite sanayi işbirliğini üst seviyelere çıkaracak, insan gücü ve altyapı olanaklarının ekonomik değere dönüşümünü gerçekleştirecek, uluslar arası rekabeti de artıracak. Kocaeli'nin sanayi ötesi yapısal dönüşümüne ise muhakkak katkı sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta bilişim sektörünün iki önemli ismini Kocaeli Ticaret Odası'nın organize ettiği 'Bilişim Çalıştayı'nda dinleme fırsatım oldu. Biri Türkiye Bilişim Federasyonu Derneği (TÜBİFED) Başkanı Rüştü Arseven, diğeri ise küçük bir şirketi dünyanın önemli yazılım firmalarından biri haline getiren Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut. Çalıştayda anlatılanlar çok çarpıcıydı. Sektörü bir kum havuzuna benzeten Rüştü Arseven, sektör temsilcilerinin artık birbirinin kürekleriyle, yıkılan kumdan kalelerle değil havuzun arkasında yer alan kumsalla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor. Genç ve dinamik nüfusun en az yatırım gerektiren bilişim sektörüyle değerlendirileceği görüşünde. Aslına bakarsanız Arseven'in verdiği örnekler de Türk insanının yeni teknolojilere adapte olma konusundaki başarısını destekler nitelikte. Sosyal paylaşım ağı facebook'daki dünya üçüncülüğümüz buna güzel bir örnek. Yapılan araştırmalara göre de Türkiye'de hanehalkının yüzde 40'ı aktif internet kullanıcısı.

Ülkemizin halka açılan ilk yazılım şirketi Logo Yazılım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut'a göre artık bilişim alanında söylemler değişmeli. Çünkü dünya gelişiyor ve yeni bilişim devleri doğuyor.  Süreç işlerken Türkiye sahip olduğu potansiyele rağmen Hindistan gibi ülkelerin gerisinde kalıyor.  Umarız Kocaeli'yi umutlandıran bu proje tüm tarafların desteğiyle başarıyla hayata geçirilir, Tekbulut'un bahsettiği gibi bilişimin yeni  devleri buradan çıkar.

Etiketler