Çelik: Sayı sınırı kalkacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, İSG tasarısının kanunlaşmasıyla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı gibi sayı sınırının ortadan kalkacağını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tasarısının kanunlaşmasıyla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı gibi sayı sınırının ortadan kalkacağını ve çalışan sayısına bakmaksızın tüm çalışanların bu hizmetlerden yararlanmasının sağlanacağını bildirdi.

Çelik, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, "İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarının İyileştirilmesi İSGİP" Projesinin temel bileşeninin İSG kayıt sistemi ve veritabanının ortaya çıkarılması olduğunu kaydetti. Proje kapsamında oluşturulacak olan ulusal kayıt sistemi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının detaylı ve güncel bilgilerine ulaşılması; işyerlerinde yapılan ölçüm ve analiz çalışmalarının takibinin yapılması; kaza nedenlerinin araştırılması ve kişisel koruyucu donanım üreticilerinin takibinin yapılmasının amaçlandığını bildiren Çelik, "Pilot olarak oluşturulacak kayıt sistemi öncelikle projenin uygulandığı Ankara, Kütahya, Denizli, Kocaeli ve Zonguldak illerinde inşaat, maden ve metal sektörlerinde tanıtılacak ve denenecektir" bilgisini verdi.

KOBİ'lerde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla son yıllarda bir çok çalışma yürütüldüğünü ve halen de çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: " İSG Kanunu tasarı taslağı Başbakanlığa gönderilmiştir. Söz konusu tasarının kanunlaşmasını müteakiben İSG hizmetleri açısından, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı gibi sayı sınırı ortadan kalkacak ve çalışan sayısına bakmaksızın tüm çalışanların bu hizmetlerden yararlanması imkanı sağlanacaktır. AB ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler önleyici teftişlere daha fazla önem vermektedirler. Teknolojideki ve çalışma şartlardaki değişimler teftiş yaklaşımında da yenilikleri zorunlu kılmıştır. Eski yaklaşımda ve uygulamalarda tanımlayıcı, esnek olmayan ve tepkisel teftiş modelleri uygulanırken, günümüzde yeni yaklaşım gereği esnek, sorumlulara karar alma serbestisi veren ve önleyici modeller benimsenmeye başlanmıştır. Bakanlığımız son yıllarda teftiş politikasını gözden geçirmiş ve 'Risk Esaslı', 'İşkolu veya Sektör Esaslı' ve 'Alan Esaslı' teftiş politikalarını hayata geçirmiştir. Bu politikanın temel amacı, ilgili tüm tarafları harekete geçirmek, bilinç oluşturulmasına ve güvenlik kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktır."

Çelik'in verdiği bilgiye göre, 2010 yılında 62 bin 903 iş kazası, 533 meslek hastalığı, 1444 iş kazası sonucu ölüm; 2011 yılında ise 69 bin 227 iş kazası, 688 meslek hastalığı, 1563 iş kazası sonucu ölüm meydana geldi. 2010 yılında 1976 kişi iş kazası sonucu, 109 kişi meslek hastalığı sonucu; 2011 yılında 2 bin 86 kişi iş kazası sonucu, 123 kişi meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almaya başladı.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir